Singura biserică din municipiul Buzău închinată Sfântului Ioan Botezătorul și-a sărbătorit vineri, 7 ianuarie 2022, ocrotitorul. Cu ocazia hramului lăcașului de cult din cartierul Poștă, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de șapte preoți și doi diaconi, din care au făcut parte părinți consilieri eparhiali și protoierei.

În predica adresată celor prezenți, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre sărbătoarea Soborului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul.

„Cuvântul «sobor» înseamnă adunarea credincioșilor veniți în sfânta biserică, a doua zi după praznicul Botezului Domnului sau al Teofaniei, pentru a-l cinsti, în chip deosebit, și pe cel ce s-a învrednicit a-L boteza pe Mântuitorul Iisus Hristos în apa Iordanului, și anume pe Sfântul Prooroc Ioan, Înaintemergătorul Domnului. Se cuvine să ne arătăm totdeauna dragostea și recunoștința noastră față de el, deoarece, împreună cu Maica Domnului, se roagă neîncetat pentru noi, în fața Tronului ceresc, așa cum îi vedem reprezentați în iconografie, de-a dreapta și de-a stânga Domnului Iisus Hristos, Arhiereul veșnic și nemitarnicul Judecător. Ei se află într-o permanentă stare de rugăciune, mijlocind pentru ajutorarea oamenilor în viața pământească și pentru mântuirea sufletelor lor Dincolo, în cealaltă dimensiune a existenței umane. De aceea, ori de câte ori ne gândim la viața și personalitatea duhovnicească a Sfântului Ioan Botezătorul, simțim deodată admirație și teamă, dar și încredere în compasiunea sa față de noi; a fost intransigent cu păcatul, însă blând și înțelegător cu oamenii simpli și neputincioși, fie ei și păcătoși, apreciindu-le disponibilitatea lăuntrică spre îndreptarea vieții. Să medităm, așadar, cu responsabilitate la modul în care și-a trăit viața Sfântul Ioan, «Îngerul legământului» (Maleahi 3, 1) și vestitorul venirii lui Mesia, și să avem îndrăznire către el, invocându-l în rugăciunile noastre, pentru că sfinții, prin viața lor de sfințenie, au devenit «prieteni» (Ioan 15, 14) și «casnici ai lui Dumnezeu» (Efeseni 2, 19); ei sunt singurii îndreptățiți «să intervină» pentru noi la Mântuitorul Hristos, pentru iertarea păcatelor și pentru izbăvirea sufletelor noastre de la osânda cea veșnică”, a menționat Ierarhul.

După încheierea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a oficiat o slujbă de pomenire pentru ctitorii și slujitorii sfântului lăcaș, trecuți la cele veșnice, precum și pentru Arhiepiscopul Epifanie Norocel, mutat la Domnul în ziua de 7 ianuarie 2013.

Cântările liturgice au fost interpretate de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

Preotul paroh Marian Gegea – consilier eparhial la Sectorul Cimitire, monumente și servicii funerare, i-a mulțumit Chiriarhului locului pentru slujirea la hramul bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Buzău și pentru tot sprijinul oferit la realizarea lucrărilor de renovare și înfrumusețare a lăcașului de rugăciune, începute în urmă cu doi ani.