În ziua praznicului Botezului Mântuitorului Iisus Hristos, joi, 6 ianuarie 2022, la Catedrala „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de opt preoți și diaconi. Spre sfârșitul Sfintei Liturghii, în aghiasmatarul din incinta lăcașului de cult, a fost oficiată slujba Sfințirii Mari a apei, apoi a avut loc tradiționala procesiune la râul Buzău.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul locului a reliefat semnificațiile sărbătorii Bobotezei, numită și Epifania sau Teofania, adică Arătarea Domnului.

„Prezența noastră în biserică, la acest mare praznic împărătesc închinat Mântuitorului Iisus Hristos, înseamnă că, prin ochii credinței, putem vedea duhovnicește ceea ce s-a petrecut atunci la râul Iordan; devenim contemporani celor ce L-au văzut pe Domnul Iisus botezat de către Sfântul Prooroc Ioan și ne facem părtași, în chip tainic, la minunea descoperirii Preasfintei Treimi, în momentul în care Mântuitorul a ieșit din apa Iordanului. Deschizându-se cerurile, Însuși Dumnezeu-Tatăl a dat mărturie despre identitatea dumnezeiască a Fiului Său Cel iubit, întru Care a binevoit să izbăvească lumea de păcat și de moarte, iar Duhul Sfânt, coborând în chip de porumbel – simbolul purității și al blândeții – și stând deasupra Domnului Iisus, L-a arătat oamenilor pe Mesia Cel prezis de profeți, despre Care Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului a spus că este mai mare decât el și că va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Totodată, prin participarea la Sfânta Liturghie, în această zi de prăznuire a Botezului Domnului, avem posibilitatea să reiterăm credința mărturisită de nași – ulterior, și de noi – în momentul în care am primit harul înfierii noastre de către Părintele ceresc, prin Taina Sfântului Botez. Cerurile care s-au deschis atunci – spune Sfântul Ioan Gură de Aur – s-au deschis și la botezul fiecăruia dintre noi, când Duhul Sfânt, sfințind apa din cristelnița în care am fost afundați de trei ori, în numele Preasfintei Treimi, ne-a renăscut duhovnicește, transformându-ne în oameni noi, adică în fii ai lui Dumnezeu după har și membri ai Bisericii lui Hristos. Încât praznicul Bobotezei sau al Teofaniei constituie pentru dreptcredincioșii creștini de pretutindeni un binecuvântat popas duhovnicesc, pentru o meditație personală responsabilă asupra identității noastre de ucenici ai lui Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, Cel ce, din iubire infinită față de noi, oamenii, S-a supus Legii și a luat asupra Sa păcatele întregii omeniri, pe care le-a șters cu scumpul Său Sânge, pe Crucea Golgotei”, a subliniat Chiriarhul.

După rugăciunea Amvonului, slujitorii, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, au mers la aghiasmatarul din curtea Catedralei Arhiepiscopale „Înălțarea Domnului”, unde au săvârșit Sfințirea cea Mare a apei sau Aghiasma Mare.

În continuare, clericii de la Catedralele „Sfântul Mucenic Sava”, „Adormirea Maicii Domnului” și „Înălțarea Domnului” din oraș, alături de numeroși credincioși, au pornit în procesiune spre râul Buzău. Lângă podul de la intrarea în comuna Mărăcineni, pe esplanada pe care, în data de 14 septembrie 2021, a fost ridicată și sfințită o cruce în cinstea Sfântului Mucenic Sava, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a oficiat Aghiasma Mare.

„Aici, lângă istoricul râu al cărui nume îl poartă și urbea noastră, am reușit, anul trecut, cu ajutorul lui Dumnezeu și prin implicarea părintelui profesor Mihail Milea, să ridicăm o cruce monumentală din piatră, în cinstea Sfântului Mucenic Sava, ocrotitorul Eparhiei noastre, care a fost martirizat, precum se știe, în apele Buzăului. Ne-am dorit mult să realizăm această frumoasă cruce bizantină, precum și esplanada din fața ei, pentru ca, în ziua de Bobotează, venind în procesiune spre râul Buzău, Iordanul Eparhiei noastre, să putem săvârși, în condiții adecvate, slujba specială de sfințire a apei, cu gândul și inima îndreptate atât spre Botezul Domnului, săvârșit pe la anul 30 d.Hr., cât și la botezul sângelui de care a avut parte Sfântul Sava, pentru credința sa nezdruncinată în Mântuitorul Hristos, chiar în apele acestui râu, în data de 12 aprilie 372. Din această perspectivă, putem spune că Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, una dintre cele mai vechi eparhii din țară, este cu adevărat binecuvântată de Dumnezeu, aflându-se sub ocrotirea multor sfinți martiri, mărturisitori și cuvioși, care mijlocesc în fața Tronului ceresc pentru mântuirea sufletelor noastre. Așadar, să-i invocăm în rugăciune pe toți sfinții lui Dumnezeu și, îndeosebi, pe Sfântul Mucenic Sava de la Buzău, ca, la rândul lor, să se roage Mântuitorului Hristos ca să ne izbăvească, în noul an 2022, de boală, de războiul cel dintre noi și de năvălirea altor neamuri asupra noastră”, a afirmat Înaltpreasfinția Sa.

La final, Ierarhul a aruncat în râul Buzău o cruce de lemn, pentru recuperarea căreia au sărit în apă șapte tineri. Câștigătorul „competiției” a fost Daniel Petrache, originar din Mărăcineni, care și-a împlinit dorința de a prinde Sfânta Cruce și la praznicul Bobotezei din anul 2019. Tânărul a fost răsplătit de Arhipăstorul locului cu o cruciuliță din aur și o icoană a Botezului Domnului, iar ceilalți șase participanți au primit doar icoane.

În Ajunul Bobotezei, după oficierea Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia și a Sfințirii Mari a apei, preoții și diaconii Catedralei Voievodale „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial au mers în procesiune la Reședința Arhiepiscopală cu icoana sărbătorii și cu un vas cu Aghiasmă Mare, fiind întâmpinați de Părintele Arhiepiscop Ciprian. După ce s-a închinat la icoană, Chiriarhul a binecuvântat cu apă sfințită pe cei prezenți și fiecare încăpere a așezământului.