Marți, 10 octombrie 2017, la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din Buzău, a avut loc prima conferință preoțească de toamnă din Eparhia Buzăului și Vrancei, intitulată Icoana ortodoxă – revărsare de har și trudă a iconarului. Întâlnirea a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian și i-a reunit pe toți preoții din protoieriile județului Buzău.

La eveniment au participat Pr. Ioan Șolea – consilier eparhial la Sectorul Cultură și Patrimoniu Religios, Pr. Constantin Călin – protoiereu al Protopopiatului Buzău I, Pr. Florentin Duca – protoiereu al Protopopiatului Buzău II, Pr. Paul Gavrilă – protoiereu al Protopopiatului Pătârlagele, și Pr. Viorel Banu – protoiereu al Protopopiatului Râmnicu Sărat.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Chiriarhul Buzăului și Vrancei a explicat de ce Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca anul 2017 să fie dedicat sfintelor icoane, iconarilor și pictorilor bisericești. Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a vorbit despre fenomenul secularizării, care îl îndepărtează tot mai mult pe om de Dumnezeu.

„De la an la an, chipul lui Dumnezeu din om este din ce în ce mai urâțit, din pricina a tot felul de păcate, în care ne complăcem, în mod conștient și liber. Nu ne referim, aici, la greșelile voluntare sau involuntare, mai mici sau mai mari, ce sunt inerente condiției umane, ci la bolile sufletești care ne înstrăinează tot mai mult pe unii de alții, între care invidia, lăcomia, disprețul și ura produc cel mai mult rău în societatea românească. Iar aceasta se datorează faptului că nu-I mai permitem lui Dumnezeu să fie împreună-lucrător cu noi, în viața și activitatea pe care o desfășurăm, ceea ce demonstrează egoismul și mândria omului contemporan secularizat. De altfel, acest fenomen al secularizării – în care omul trăiește, exclusiv, după mintea și voia sa, ca și cum Dumnezeu nu există – se adâncește tot mai mult, reflectându-se în revolta celor care nu suportă să mai vadă simboluri religioase, în spații publice. Prin urmare, scopul conferinței de astăzi este acela de a ne determina pe toți, ierarh și preoți, să medităm cu mai multă responsabilitate la valoarea ființei umane, care a fost creată de Dumnezeu după chipul Său și cu menirea de a ajunge la asemănarea cu El. Iar, din acest punct de vedere, sfintele icoane îndeplinesc – pe lângă rostul lor sfințitor – și un rol pedagogic, încredințându-ne că restaurarea chipului lui Dumnezeu din noi este posibilă, de vreme ce atâția nevoitori au dobândit cununa sfințeniei și s-au împărtășit de lumina dumnezeiască”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

În cadrul conferinței, preoții desemnați de fiecare protoierie au susținut referate, în care au tratat mai multe teme: teologia icoanei – aspecte dogmatice și liturgice, temeiurile scripturistice și patristice ale cinstirii sfintelor icoane, tradiția iconografică românească, icoana astăzi și amenințările secularismului modern.