În a treia zi de Paști, marți, 3 mai 2016, credincioșii din orașul Nehoiu, județul Buzău, au avut posibilitatea să participe la Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în biserica Parohiei Sfântul Gheorghe din localitate. Ierarhul a slujit alături de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte: Pr. Paul Gavrilă – protoiereu al Protoieriei Pătârlagele; Pr. Florentin Duca – protoiereu al Protoieriei Buzău II; Pr. Bogdan Furtună – parohul bisericii Sfântul Gheorghe din Nehoiu și Pr. coslujitor George Dascălu; Pr. Gheorghe Furtună; Pr. Daniel Ene – Parohia Valea Nehoiașului și Pr. Nicolae Morlova – Parohia Sfinții Îngeri din Constanța. Răspunsurile la slujbă au fost date de Grupul psaltic misionar Sfântul Roman Melodul.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre importanța celor trei zile ale Sfintelor Paști, „în care se face amintire despre arătările Mântuitorului Iisus Hristos Cel Înviat către femeile mironosițe, către Sfinții Săi ucenici și Apostoli și chiar către mai multe persoane, întrucât, potrivit mărturiei Sfântului Apostol Pavel, la un moment dat, Iisus S-a arătat, cu trupul Său transfigurat, și la cinci sute de frați, deodată (cf. I Corinteni 15, 6). Toți aceștia, deși nu L-au văzut pe Hristos înviind – Învierea, ca atare, petrecându-se în taina mormântului – au devenit martori ai Învierii Sale, întrucât, în timpul celor patruzeci de zile cât a mai zăbovit Iisus pe pământ, după Învierea Sa din morți, ucenicii s-au convins că Învățătorul lor a fost, deodată, Dumnezeu adevărat și Om adevărat. Și-a asumat moartea pe cruce, fiind îngropat ca toți oamenii, dar a înviat din morți ca un Dumnezeu atotputernic, demonstrându-le, ulterior, că El era aceeași Persoană pe Care o urmaseră timp de trei ani și jumătate, când le-a propovăduit oamenilor Evanghelia Împărăției. S-au convins, așadar, că Domnul Iisus Cel Înviat era Același Om și, totuși, diferit, deoarece trupul Său transfigurat sau pnevmatizat putea trece prin ușile încuiate, nemaifiind condiționat de timp și spațiu. Aceasta i-a determinat pe ucenici să înțeleagă în ce va consta învierea morților, în Ziua cea de Apoi, în perspectiva moștenirii Împărăției cerurilor.   

Știm că, după înălțarea Sa la ceruri, Mântuitorul L-a trimis pe Sfântul Duh asupra Sfinților Săi ucenici și Apostoli, ca să întemeieze și în chip văzut Biserica Sa, după care aceștia au plecat la propovăduire, în toată lumea cunoscută pe atunci, pentru a-L mărturisi pe Hristos Cel Răstignit și Înviat. Așa se face că, întotdeauna, la sfintele sărbători de Paști, arhiereul sau preotul iese în fața credincioșilor cu o făclie aprinsă, însoțită de Sfânta Cruce, dându-le de înțeles că nimeni nu se poate bucura și împărtăși, cu adevărat, de Lumina cea neînserată a Învierii lui Hristos, dacă n-a trecut mai întâi prin suferințele crucii, așa cum a trecut Domnul Iisus. Cât timp trăim pe pământ, viața noastră înseamnă răstignire și înviere, după cum și vocația Bisericii creștine – privită și ca instituție omenească, circumscrisă lumii văzute – a fost, dintru început, aceea de a fi luptătoare și răstignită, însă totdeauna a ieșit biruitoare sau înviată, deoarece, la cârma ei S-a aflat și Se află Însuși Mântuitorul Hristos“, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian.

Numită pe bună dreptate catedrala oraşului Nehoiu, biserica Sfântul Gheorghe este un locaş de cult de dimensiuni impresionante, construit după Revoluție, prin jertfa dreptcredincioșilor creștini din localitate, păstoriți de fostul protoiereu de Pătârlagele, Pr. Gheorghe Furtună.