Joi, 28 septembrie 2017, ora 09:00, la Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău, se va desfăşura un nou examen de capacitate preoţească, la care vor participa numai tinerii licenţiaţi în Teologie Pastorală – fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

Programa pentru examenul de capacitate preoţească (titularizare) va fi axată pe probleme sacramental-liturgice, pastoral-misionare, social-filantropice şi cultural-educative actuale. Concursul propriu-zis constă dintr-o probă scrisă şi una orală (a se vedea în secţiunea DOCUMENTE UTILE de pe site-ul arhiepiscopiabzvn.ro). Unul dintre subiectele de la proba orală îl va constitui și susținerea unei predici sau cateheze, pe marginea temelor prevăzute în programa generală.  

Înscrierea candidaţilor se face la Centrul Eparhial, în perioada 11 septembrie – 22 septembrie, pe baza unui dosar care trebuie să conţină următoarele documente: cerere către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian; copii după actele de studii: bacalaureat, licenţă etc., împreună cu foile matricole; caracterizarea duhovnicului, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor pentru hirotonie; curriculum vitae; copie B.I./C.I.; copie după documentul care atestă primirea binecuvântării pentru efectuarea studiilor.

În conformitate cu normele metodologice în vigoare, „pentru candidaţii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe posturile scoase la concurs de Centrul Eparhial este obligatorie [subl. n.] şi se face în baza examenului de capacitate preoţească“ (Hotărârea Sfântului Sinod nr. 1199/2008).

Media minimă de promovare a examenului de capacitate preoţească este 7.00 (şapte); acesta este valabil timp de un an de zile, cu excepţia candidaţilor care au obţinut media generală cel puţin 9.00 (nouă), pentru care valabilitatea examenului se prelungeşte pe durata a doi ani (Hotărârea Sfântului Sinod nr. 7764/2013).