Patriarhia Română atrage atenţia asupra pretinselor pelerinaje la locuri sfinte creştine din ţară şi străinătate organizate, fraudulos, în numele Bisericii Ortodoxe Române de unele agenţii de turism, persoane fizice şi chiar parohii care oferă servicii turistice sub standarde de calitate şi încalcă legislaţia românească şi europeană în vigoare.

În ultimul timp, numeroşi participanţi la astfel de pelerinaje, induşi în eroare de organizatori că şi-ar desfăşura activitatea turistică cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române, au făcut sesizări la Patriarhia Română, nemulţumiţi de serviciile turistice de slabă calitate oferite.

Unii organizatori induc în eroare pelerinii prin menţionarea pe site-urile de prezentare că ar avea binecuvântarea Bisericii, iar în Bucureşti, majoritatea acestora stabilesc ca punct de plecare Dealul Mitropoliei, tocmai pentru a crea falsa impresie că au girul Patriarhiei Române, aşa cum au sesizat unii credincioşi.

Între problemele sesizate se numără condiţiile de cazare improprii sau precare, ceea ce denotă lipsă de respect şi responsabilitate faţă de pelerini. Asistenţa religioasă lipseşte sau este asigurată de preoţi cu statut canonic incert sau chiar falşi preoţi. Informaţiile despre locurile şi obiectivele turistice vizitate sunt incomplete şi uneori chiar eronate, fiind oferite de persoane neautorizate, fără atestat din partea Ministerului Turismului. Organizatorii unor astfel de pelerinaje nu încheie contracte de prestări servicii turistice conform legii, nu eliberează factură fiscală pentru banii încasaţi şi practică evaziunea fiscală, având ca singur scop doar câştigul financiar personal.

Pentru evitarea unor astfel de situaţii neplăcute, Patriarhia Română recomandă credincioşilor care doresc să participe la pelerinaje, să se adreseze Birourilor de pelerinaje înfiinţate de Biserica Ortodoxă Română cu scop misionar, iar nu comercial, care nu urmăresc câştigul financiar, ci folosul duhovnicesc al pelerinilor. Înfiinţate potrivit legislaţiei româneşti şi europene în vigoare, acestea oferă asistenţă religioasă şi servicii turistice de cea mai bună calitate, dovadă fiind numărul tot mai mare de credincioşi ortodocşi din ţară şi străinătate care optează pentru a merge în pelerinaj cu birourile de pelerinaje ale Patriarhiei Române.

Problema pelerinajelor organizate de agenţii de turism, persoane fizice şi parohii fără binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române, va fi analizată de Sfântul Sinod la proxima şedinţă sinodală pentru adoptarea unor măsuri cu scopul prevenirii unor astfel de situaţii nedorite pentru clerul şi credincioşii ortodocşi care doresc să viziteze locuri sfinte creştine în ţară şi străinătate.

 

Sursa: basilica.ro