Biblioteca arhiepiscopală «Ghenadie Episcopul», pe care, în anul 1843, a cercetat-o marele istoric şi revoluţionar Nicolae Bălcescu, numără peste 11.000 de volume. Este găzduită de clădirea fostului Muzeu bisericesc – la intrarea în incinta Centrului Eparhial, prima construcţie pe partea dreaptă. Sediul alocat bibliotecii a trecut printr-un amplu proces de restaurare şi înfrumuseţare, atât la interior, cât şi la exterior, în perioada 2013-2014. Edificiul a fost binecuvântat, joi, 29 mai 2014, de Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Ioil, Mitropolit de Edessa, Pella şi Almopia, şi Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, cu prilejul hramului Catedralei arhiepiscopale «Înălţarea Domnului» din Buzău. În istoria Eparhiei noastre, episcopi cărturari, precum Luca „deprins foarte la caligrafie”, Mitrofan – „nume nemuritor în cultura românească”, Damaschin – „harnic şi iscusit traducător al cărţilor noastre de ritual şi al unor cărţi de teologie”, Costandie – considerat, la vremea aceea, „cel mai învăţat şi luminat din tot clerul”, Chesarie –„catalizator de cultură întro epocă în care tocmai de oameni ca el era nevoie”, Filotei – „iubitor de carte şi ctitor de cultură”, Dionisie Romano – „tipograf, învăţător, gazetar, publicist, editor [], Antim Anghelescu – „om de aleasă cultură, de suflet şi de duhovnicie”, Antonie Plămădeală – ierarh poliglot, dascăl de cuget şi simţire românească – prin cuvântul scris sau rostit, şi arhiepiscopul Epifanie sunt adevărate pietre vii la temelia fondului de carte al bibliotecii Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.