Clopotniţa, construită din cărămidă şi din lemn acoperit cu tablă, este o clădire monumentală ce tronează peste întregul complex bisericesc de la Centrul Eparhial, având arhitectura specifică secolului al XVIII-lea; ea adăposteşte trei clopote, dintre care unul datează din anul 1776. Pe pereţii interiori şi pe boltă sunt pictate câteva scene biblice/aghiografice, figuri de ierarhi importanţi ai Buzăului şi de domnitori ale căror nume şi activitate se leagă de bogatul trecut istoric şi bisericesc al Eparhiei. Şi acest imobil a fost consolidat şi restaurat potrivit soluţiei tehnice date de ing. prof. Alexandru Cişmigiu din Bucureşti.