Muzeul bisericesc eparhial a fost înfiinţat în anul 2007, la iniţiativa arhiepiscopului Epifanie Norocel. Aşezată la intrarea în incinta Centrului Eparhial, pe partea stângă, clădirea „Chesarie Episcopul” (dată în folosinţă în anul 1838), care adăposteşte Muzeul bisericesc al Eparhiei de la Curbura Carpaţilor, reprezintă un important obiectiv –monument istoric şi de arhitectură. Această clădire realizată în stil neoclasic poartă cu sine, în curgerea nestăvilită a timpului, un dublu mesaj istoric: originea daco-romană a poporului nostru, argumentată de existenţa pe peretele de est a unor basoreliefuri reprezentând capete de daci şi de romani, precum şi anticiparea evenimentului istoric de mare importanţă naţională al Unirii Principatelor Române (24 ianuarie 1859), motivate de existenţa stemei Moldovei (zimbrul) şi a Ţării Româneşti (vulturul) deasupra ferestrelor de la etaj. De menţionat că, în Dealul Istriţa (de lângă localitatea Pietroasele, judeţul Buzău), atunci când s-a scos piatra pentru ridicarea acestei construcţii, a fost descoperit valorosul tezaur „Cloşca cu puii de aur”. La parterul clădirii, sunt amenajate mai multe săli; în unele se află depozitate icoane, obiecte bisericeşti şi cărţi de patrimoniu care nu au putut fi expuse, iar în altele urmează a se constitui ateliere şi laboratoare pentru restaurarea şi conservarea pieselor de muzeu. La etaj, pe holul impresionant de generos şi în cele şapte săli, sunt expuse documente privind vechimea acestei Eparhii şi pe unii dintre ierarhii ei, precum şi numeroase icoane, obiecte liturgice, veşminte arhiereşti, cărţi bisericeşti (predominant, cultice), tablouri ş.a.