După ce a trecut printr-un amplu proces de consolidare și restaurare, Muzeul Bisericesc Eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a fost sfințit și inaugurat luni, 1 noiembrie 2021, de Ierarhul locului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian. Lucrările de înnoire și înfrumusețare a ctitoriei Episcopului Chesarie Căpățână s-au realizat în perioada 2017-2021, în cadrul proiectului Consolidare, restaurare și punere în valoare a „Muzeului Bisericesc al Eparhiei Buzăului și Vrancei”, fostul „Seminar Vechi” din cadrul ansamblului Episcopiei Buzăului, derulat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

La eveniment au participat părinții consilieri eparhiali și protoierei, părinți profesori de la Seminarul Teologic din Buzău, reprezentanții instituțiilor de stat cu atribuții în restaurarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național, dar și directorii Muzeelor Județean Buzău și Municipal Râmnicu Sărat.

După încheierea slujbei religioase, pr. Dragoș-Mihail Olteanu – consilier la Sectorul Cultural-educațional, a prezentat istoricul Muzeului Bisericesc Eparhial, precum și principalele date referitoare la proiectul de reabilitare a așezământului eclesiastic.

„Proiectul a avut o durată de implementare de 52 de luni de la data semnării contractului de finanțare, cu un buget în valoare totală de 21.080.439,33 lei, din care contribuția Centrului Eparhial, reprezentând cheltuieli eligibile și neeligibile, a fost de 855.086,51 lei; la aceasta s-a mai adăugat suma de 396.071,74 lei, investită în dotarea așezământului muzeistic. În cadrul proiectului, s-au efectuat ample lucrări de restaurare la subsolul, parterul, etajul și mansarda clădirii, fiind realizate spații pentru expoziții permanente și temporare cu circuite de vizitare coerente, depozite, birouri, laboratoare, grupuri sanitare și garderobă. Cu toate că graficul lucrărilor a fost respectat în întregime, pandemia de COVID-19 a întârziat activitățile de amenajare și dotare a spațiilor interioare, motiv pentru care proiectul a fost prelungit cu încă un an. În aceste circumstanțe, începând cu luna noiembrie 2020, Muzeul Bisericesc Eparhial, prin cele două doamne muzeografe, Ecaterina Stroe și Alina Avram, a colaborat cu domnișoara Doina Ciobanu – expert în obiecte de etnografie și obiecte de cult, și domnișoara Ana Dicu – conservator, pentru organizarea expoziției de bază, luându-se în considerare eleganța spațiului expozițional, frumusețea și bogăția patrimoniului”, a precizat părintele consilier.

În continuare, dra Doina Ciobanu a făcut o prezentare detaliată a fiecărei săli de expoziție, apoi au luat cuvântul dra Luminița Mihailov – directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, dna av. Alina Stoica – reprezentant al firmei de consultanță, și pr. prof. dr. Florin Șerbănescu, cel care, în anul 2007, a fost implicat direct în procesul de selectare, curățare și expunere a obiectelor de patrimoniu în actuala locație a Muzeului Eparhial.

Cu această ocazie, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a subliniat însemnătatea unui asemenea obiectiv pentru promovarea patrimoniului cultural bisericesc.

„Am redeschis oficial ușile Muzeului Bisericesc Eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, acreditat recent prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 3.312 din 10 august 2021, și am binecuvântat lucrarea persoanelor care au trudit, cu râvnă și devotament, la organizarea, expunerea și prezentarea bogatei colecții de artă bisericească de pe cuprinsul istoricei Eparhii de la Curbura Carpaților, spre bucuria și folosul sufletesc al vizitatorilor iubitori de artă, cultură, tradiție și spiritualitate ortodoxă românească. Se cuvine, așadar, să-L preaslăvim și să-I mulțumim cu smerenie Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat și Păstorul cel Bun al Bisericii, pentru că ne-a învrednicit să împlinim și să desăvârșim visul vrednicilor de pomenire predecesori ai Noștri în scaunul episcopal al de Dumnezeu păzitei Arhiepiscopii a Buzăului și Vrancei: Episcopul Ghenadie Niculescu (1923-1943), inițiatorul proiectului de amenajare a unui muzeu eparhial în incinta Centrului Eparhial; Episcopul Dr. Antim Angelescu (1944-1979), care a pus în aplicare, atât cât i-a fost cu putință, respectivul proiect, și Arhiepiscopul Epifanie Norocel (1982-2013), cel ce a reorganizat muzeul eparhial în «mărețul palat» al Seminarului Teologic din Buzău, ctitorit de Episcopul Chesarie Căpățână, între anii 1836-1838”, a spus Chiriarhul.

La final, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei i-a felicitat pe toți cei care au contribuit la realizarea proiectului de restaurare a Muzeului Bisericesc Eparhial, oferindu-le Diploma de vrednicie „Episcopul Chesarie” și medalia jubiliară dedicată Episcopului Chesarie, la împlinirea a 175 de ani de la intrarea sa în veșnicie.