În Duminica a 22-a după Rusalii, 31 octombrie 2021, credincioșii din Parohia vrânceană Popești I au trăit clipe de mare sărbătoare, prilejuite de târnosirea bisericii lor, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. Lăcașul de cult a fost sfințit de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, ca urmare a lucrărilor de consolidare și restaurare realizate în ultimii zece ani.

Slujba de târnosire a fost urmată de Sfânta Liturghie, săvârșită de Chiriarhul locului, împreună cu un sobor de zece ieromonahi, preoți și diaconi. Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei a dat răspunsurile la strană.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a tâlcuit pasajul evanghelic duminical (Luca 16, 19-31), care ne relatează Pilda Bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr.

„Fără îndoială, în istoria umanității, au existat și oameni bogați care au știut să-și gestioneze cu înțelepciune bogăția, oferind celor lipsiți din bunurile cu care i-a binecuvântat Dumnezeu. Atât în Sfânta Scriptură, cât și în tradiția creștină a Bisericii, întâlnim nume celebre, precum Sfântul Ioan Gură de Aur sau Sfântul Vasile cel Mare, care și-au împărțit averile la săraci sau au întemeiat așezăminte social-filantropice, unde și-au găsit alinarea toate categoriile de oameni necăjiți și întristați. Este de ajuns să amintim de Vasiliada marelui ierarh din Cezareea Capadociei, din secolul al IV-lea, și vom înțelege că pe oamenii cu adevărat credincioși și înțelepți nu i-au putut subjuga nici demnitățile, nici bogățiile; conștienți de valoarea lor efemeră, și-au adunat comoară în ceruri, prin faptele concrete de milostenie îndreptate asupra săracilor”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian.

Pentru munca depusă la renovarea bisericii, preotul paroh Constantin Grosu a primit rangul onorific de iconom. Totodată, persoanele care au sprijinit lucrările de înnoire a sfântului lăcaș au primit Hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău”, insigne și icoane.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Popești a fost ridicată din temelie de către boierul Năstase Caraiman, în anul 1817. Prin strădania actualului paroh și cu ajutorul enoriașilor, în perioada 2011-2021, s-au efectuat următoarele lucrări: subzidirea și consolidarea lăcașului de închinare, refacerea tencuielii exterioare și interioare și a Sfintei Mese din Altar, realizarea unei noi picturi în tehnica frescă, precum și împodobirea bisericii cu mobilier din lemn de stejar, cu o nouă catapeteasmă din lemn, montată peste cea veche din zid, și cu obiectele liturgice necesare.