Moment istoric în comuna vrânceană Bordești: biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitate a fost resfințită marți, 16 august 2022, în ziua de prăznuire a Sfinților Martiri Brâncoveni, de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. În ultimele aproape trei decenii, lăcașul de cult, construit în stil brâncovenesc, la sfârșitul secolului al XVII-lea, a trecut printr-un amplu proces de consolidare și restaurare.

După rânduiala târnosirii bisericii prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir și prin stropirea cu apă sfințită, atât în exterior, cât și în interior, Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și un parastas pentru ctitorii lăcașului de închinare, împreună cu un sobor de șase preoți și doi diaconi, din care au făcut parte pr. Marian Gegea, consilier eparhial la Sectorul Cimitire, monumente și servicii funerare, pr. Oscar Frunză, protopop al Protoieriei Focșani II, pr. paroh Dan Burducea, precum și alți preoți din împrejurimi. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.

„Trăim cu toții bucuria reînnoirii acestui lăcaș de cult, ridicat în urmă cu mai bine de trei secole. A cunoscut multe încercări de-a lungul timpului, însă de fiecare dată s-a intervenit asupra lui, iar din 1994 a suportat lucrări de consolidare și restaurare foarte serioase, încât i s-a putut reda frumusețea cea dintâi. Biserica aceasta exprimă credința și dragostea de Dumnezeu a strămoșilor noștri. De aceea, frățiile voastre, care sunteți urmașii celor ce s-au ostenit cândva să vă lase o astfel de moștenire, aveți datoria să-i pomeniți în rugăciune. Oricine ctitorea o biserică sau o mănăstire nu o făcea pentru fala lui, ci spre slava lui Dumnezeu și cu nădejdea că Părintele ceresc, în marea Sa milostivire față de oameni, va avea milă și de el la Judecata cea de obște”, a afirmat Părintele Arhiepiscop Ciprian, în cuvântul rostit după slujba de sfințire.

La final, Înaltpreasfinția Sa i-a oferit domnului Adrian Gavrilă, primarul comunei Bordești, Hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” cu insignă și o icoană a Maicii Domnului.

Biserica fostei Mănăstiri Bordești a fost ctitorită de Mănăilă Mărăcineanu, „faimosul căpitan de lefegii” al Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, împreună cu soția sa, jupâneasa Mira, alături de copiii Radu, Șerban, Ștefan, Răducanu și Maria, între anii 1698-1699. Pictura în frescă de pe pereții interiori a fost realizată de Sfântul Cuvios Pafnutie – Pârvu Zugravul (Mutu). Cutremurele și alunecările de teren au avariat grav lăcașul de rugăciune, care a fost închis în anul 1911. În data de 10 martie 1915, printr-un decret regal, semnat de Regele Ferdinand I, biserica a fost declarată monument istoric. Prin contribuția exclusivă a Ministerului Culturii și Cultelor, în perioada 1994-2010, sfântul lăcaș s-a aflat într-un amplu proces de consolidare și restaurare. Începând cu anul 2011, prin osteneala preotului paroh Dan Burducea, ajutat de autoritățile locale și de credincioșii din comuna Bordești, lucrările au fost continuate, în vederea redeschiderii bisericii, după cum urmează: rezidirea Sfintei Mese și a Proscomidiarului, dotarea lăcașului de închinare cu o nouă catapeteasmă, scaun arhieresc, strane și obiectele de cult necesare slujirii liturgice.