În Duminica a 18-a după Rusalii, 27 septembrie 2020, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a slujit în Parohia Maxenu din județul Buzău. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica din localitate, aflată sub ocrotirea „Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, împreună cu un sobor de trei preoți și doi diaconi.

La finalul slujbei, Înaltpreasfinția Sa a adresat credincioșilor prezenți un cuvânt de învățătură, în care a explicat că, dincolo de minunea în sine a pescuirii minunate, care confirma puterea divină a Mântuitorului, Evanghelia acestei duminici (Luca 5, 1-11) ne descoperă taina Bisericii creștine și vocația ei în lumea în care este circumscrisă.

„Prin faptul că a intrat într-o corabie pentru a le vorbi oamenilor, ca dintr-un amvon, Domnul Hristos ne învață că Biserica Sa, pe care «porțile iadului nu o vor birui» (Matei 16, 18), este cu adevărat corabia mântuirii tuturor celor ce cred în El. Deși s-a confruntat cu multe și grele furtuni pe marea învolburată a lumii în care plutește, «bătrâna» și veșnic tânăra corabie a Bisericii îi va conduce pe cei statornici în dreapta credință la destinația eshatologică a călătoriei lor duhovnicești, respectiv în Împărăția cerurilor, deoarece la cârma ei Se află Însuși Hristos, Capul Bisericii, iar vâslașii care au trudit și trudesc pentru ca aceasta să-și îndeplinească menirea sunt cei doisprezece Sfinți Apostoli și urmașii lor, arhiereii jertfelnici și fideli poruncilor Mântuitorului, până la sfârșitul istoriei. Pe aceștia i-a chemat și îi cheamă în continuare ca să le încredințeze misiunea de a prinde în mreaja cuvântului lui Dumnezeu pe oamenii cărora le-a adresat Evanghelia, făcându-i ucenicii Săi.

Prin urmare, toți cei care, în mod conștient și liber, au acceptat credința în Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, răstignit, înviat din morți și înălțat la ceruri, sunt «peștii cuvântători» pescuiți de Apostoli și urmașii acestora, de-a lungul veacurilor, și încorporați, prin Taina Sfântului Botez, în Trupul mistic al lui Hristos, Care este Biserica, ceea ce echivalează cu dobândirea identității de creștini sau fii ai lui Dumnezeu după har. Ori, această lucrare unică și sfântă presupune multă osteneală, răbdare și încredere în pronia divină din partea celor ce și-au asumat responsabilitatea de a-L sluji pe Dumnezeu, prin slujirea oamenilor”, a subliniat Chiriarhul locului.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian l-a hirotonit în treapta de diacon pe tânărul Georgian Balaban-Stanciu, absolvent de Teologie Pastorală. Răspunsurile la strană au fost oferite de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.