Întrucât în media din ultimele zile au apărut unele ştiri şi articole tendenţioase despre Casele de Ajutor Reciproc bisericesc asimilate în mod incorect cu băncile comerciale, Patriarhia Română reaminteşte:

Potrivit Statului pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române şi a propriului Regulament de organizare şi funcţionare, Casele de Ajutor Reciproc ale clerului şi salariaţilor din eparhiile Patriarhiei Române sunt instituţii financiare de tradiţie non bancare şi non profit în Biserica Ortodoxă Română, înfiinţate în urmă cu peste cinci decenii pentru angajaţii proprii, clerici şi mireni. În prezent, acestea au statut juridic propriu, conform legislaţiei româneşti în domeniu (O.G. 26/2001). Conform prevederilor statutare şi regulamentare, eparhiile nu au atribuţii în conducerea şi funcţionarea Caselor de Ajutor Reciproc bisericesc, ci doar de supraveghere a activităţii financiare a acestora.

Membrii clerici şi mireni ai unei Case de Ajutor Reciproc formează Adunarea Generală ai acestei instituţii non profit cu scop de întrajutorare, organism care alege conducerea şi ia hotărâri statutare pentru buna funcţionare a activităţii Casei de Ajutor Reciproc. Calitatea de membru se dobândeşte prin înscriere benevolă şi presupune plata lunară a unei contribuţii financiare, care oferă posibilitatea obţinerii unor împrumuturi rambursate în unul sau doi ani.

Suma suplimentară prevăzută la rambursarea împrumutului este stabilită de Adunarea Generală şi are în vedere acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale Casei de Ajutor Reciproc bisericesc (plata salariilor, impozitelor şi contribuţiilor sociale ale angajaţilor, a utilităţilor etc) şi oferirea de ajutoare financiare membrilor în cazuri de deces, boală sau la naşterea unui copil.

În concluzie, Casele de Ajutor Reciproc bisericesc sunt instituţii non bancare şi non profit înfiinţate cu scopul întrajutorării reciproce a membrilor clerici şi mireni, angajaţi ai unităţilor bisericeşti, aşa cum există pentru salariaţii din multe alte instituţii din România. Ca atare, acestea nu sunt bănci înfiinţate de Biserică cu scopul câştigului financiar, cum în mod tendenţios au fost prezentate de unii jurnalişti răuvoitori, mai puţin interesaţi de respectarea deontologiei profesionale. Le recomandăm acestora să se documenteze mai bine pentru a informa corect, iar nu pentru a provoca cu intenţie sau din ignoranţă confuzie în opinia publică.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Sursa: basilica.ro