În perioada 11-13 august 2014, la Buzău, se va desfăşura Colocviul „Arta brâncovenească – moştenire bizantină şi ethos românesc în tradiţia ortodoxă“. Evenimentul, organizat de Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, prin Sectorul Patrimoniu şi construcţii bisericeşti, va avea loc la Centrul eparhial din Buzău. În continuare, vă prezentăm programul şi invitaţii:

11 august 2014

09:00 Acatistul Sfinţilor Martiri Brâncoveni, în Catedrala Arhiepiscopală „Înălţarea Domnului“, cu participarea Coralei „Neagu Ionescu“, dirijată de Dl Gianin Oprea;

10:00 Cuvânt de deschidere al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Ciprian;

10:30 Deschiderea Atelierului de creaţie;

10:30 Arta sacră – Formă conştientă a trăirii şi mărturisirii Logosului – conferenţiază Dl Asistent Univ. Mihai Coman;

11:00 Coffee break;

11:30 Biserici brâncoveneşti – mărturii de spiritualitate, între tradiţie şi modernitate – conferenţiază Dna Profesor Dr Mihaela Palade;

12:20 Sesiune de întrebări;

13:30 Pauza de prânz;

16:00 Vizitarea bisericii „Adormirea Maicii Domnului“ de la fosta Mănăstire Bordeşti – pictură de Pârvu Mutu, a bisericii fostei Mănăstiri „Adormirea Maicii Domnului“-Râmnicu Sărat, ctitoria Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu şi a Stolnicului Mihail Cantacuzino – pictură de Constantinos, Ioachimos şi Pârvu Mutu, precum şi a bisericii „Înălţarea Domnului“ de la fosta Mănăstire Băbeni – pictură de Ioachimos.

12 august 2014

08:30 Atelier de creaţie;

09:00 Ethosul şi manifestarea lui în tradiţia bisericii – meşteşuguri şi expresie poetică populară metamorfozate în viaţa Bisericii – conferenţiază Dl Profesor Expert Restaurator Ştefan Ionescu;

10:15 Coffee break;

10:45 Arta sacră şi devenirea creştină – tipologii (soţul, părintele, voievodul, martirul…) – conferenţiază Dna Psiholog Nicoleta Vascan;

11:30 Sesiune de întrebări;

13:30 Pauza de prânz;

16:00 Vizitarea bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae“ de la Bâscenii de Jos, a bisericii „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” de la Ciuta şi a bisericii „Soborul Sfinţilor Voievozi Mihail şi Gavriil“ de la Schitul „Sfinţii Arhangheli“-Berca, pictură de Pârvu Mutu.

13 august 2014

10:00 Paraclisul Sfinţilor Martiri Brâncoveni – oficiat în Catedrala voievodală „Adormirea Maicii Domnului“, cu participarea grupului psaltic „Sfântul Ioan Damaschin“, dirijat de Pr. Arhid. Alexandru Bârsan;

11:00 Încheierea atelierului de creaţie;

11:30 Cuvântul de încheiere al Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Ciprian şi acordarea diplomelor de participare.

 

Participanţii la colocviu şi la atelierul de iconografie şi meşteşuguri:

Dna Profesor Dr Mihaela Palade

Dl Profesor Expert Restaurator Ştefan Ionescu

Dl Asistent Univ. Mihai Coman

Dl Asistent Univ. Alexandru Nicolau

Dl Restaurator lemn policrom Andrei Deac

Dl Pictor Daniel Poteraşu

Dl Pictor Claudiu Opaina

Dl Pictor Cristian Panţu

Monahia Casiana Paiu

Monahia Eufrasia Crăciun

 

ATELIERUL DE CREAŢIE

1. Atelierul de iconografiere din nou se va materializa în patru etape corezpunzătoare celor două zile alocate colocviului de artă brâncovenească. Tehnicile în care se va lucra sunt: frescă, tempera pe lemn şi mozaic.

Prima etapă – 11 August

Prezentarea sistemului plastic bizantin. Se vor puncta modul în care funcţionează elementele plastice (linie, culoare), precum şi legătura organică dintre instrumentarul plastic şi funcţionalitatea icoanei.

Discursul se va fundamenta pe planşe desenate, realizate în timpul susţinerii, pentru a sublinia calitatea şi coerenţa sistemului plastic bizantin.

A doua  etapă – 11 August

Pictorii participanţi vor realiza desenul pregătitor pentru câte o icoană a Mântuitorului Hristos, a Maicii Domnului sau a unor sfinţi.

A treia  şi a patra etapă – 12 August

Se vor picta fondul şi veşmintele icoanei începute, precum şi chipul şi mâinile persoanelor sfinte iconizate.

2. Atelierul de restaurare va urmări realizarea unor demonstraţii de restaurare a unor icoane brâncoveneşti aflate în patrimoniul Muzeului eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

3. Atelierul de meşteşuguri va prezenta publicului cum se realizează metanierele, veşminte monahale şi scoarţe. Pe parcursul celor două zile de desfăşurare se vor prezenta diferitele etape necesare realizării fiecărui obiect, cum ar fi: torsul, urzitul, ţesutul şi împletitul.

Pe tot parcursul atelierului vor avea loc discuţii care vor urmări explicarea demersului şi a opţiunilor plastice sau meşteşugăreşti.