Miercuri, 5 august 2020, la Mausoleul Eroilor de la Mărășești, Asociația Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (AFO – ABV) a organizat un eveniment omagial cultural cu titlul Femeile ortodoxe, jertfă și eroism.

Activitatea a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii, în capela centrală a mausoleului, după ce marți, 4 august, au fost binecuvântate lucrările de înfrumusețare a sfântului lăcaș, efectuate prin contribuția Centrului Eparhial Buzău. La finalul Sfintei Liturghii, s-a oficiat și o slujbă de pomenire a eroilor neamului și a femeilor ortodoxe care au ridicat cu mari eforturi monumentul, în perioada 1923-1938. Din soborul slujitor au făcut parte pr. Constantin Naclad – consilier patriarhal, pr. Ionuț-Cristian Vuță – consilier eparhial la Sectorul Social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, și pr. Cristinel Popa – protopop al Protoieriei Panciu. Răspunsurile la strană au fost date de membri ai Corului Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei de la Curbura Carpaților.

La slujbele religioase au participat reprezentante ale asociațiilor femeilor ortodoxe din țară, succesoare ale formelor de organizare existente, la nivelul eparhiilor, anterior regimului comunist, forme de organizare care, în acea perioadă, erau filiale ale Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române. Prin grija acelor femei insuflate de dragostea de țară, mausoleul a fost înălțat pentru a odihni în el osemintele celor care, în vara anului 1917, au salvat în Vrancea ființa neamului românesc și trupul întregii Românii. După anul 1989, formele de organizare a femeilor ortodoxe de la nivelul fiecărei eparhii au fost reînființate de sine stătător, aceasta fiind voința femeilor ortodoxe care s-au asociat în acest sens.

Manifestarea a continuat cu prelegerea susținută de istoricul Mircea Platon – redactor-șef al prestigioasei publicații „Convorbiri literare”, despre rolul esențial pe care l-au avut femeile atât în derularea evenimentelor tragice care au marcat perioada respectivă, cât și în opera de recunoaștere a eroismului românesc.

„În cultura greacă, eroul este un semizeu, în sensul unei manifestări a divinității în om. Sigur, e foarte greu, când vorbim de eroine, să le spunem zeițe, pentru că, în limba română, nu sună bine. Dar, de fapt, eroi sunt cei în care se manifestă Dumnezeu. Să nu uităm că, în Primul Război Mondial, România a rămas întreagă deoarece s-au conjugat doi factori: primul a fost spiritul lui «Pe aici nu se trece!», cel cultivat de eroi, de aceia în care S-a manifestat Dumnezeu prin rezistență, prin ideea că nu cedăm nici măcar un milimetru din pământul românesc, iar al doilea a fost al unor elite conștiente, care nu au prăduit acest sacrificiu, pentru că, în timp ce eroii noștri rezistau la Mărăști și Mărășești, cei din fruntea țării, rămași la București și la Iași, știau cum să valorizeze acest tezaur de suferință și toate aceste victorii; nu și-au bătut joc de acest spirit de sacrificiu. Ce au făcut ambele falange românești a fost aceea că au asigurat continuitatea noastră. Eroul este, până la urmă, omul care își sacrifică viața sau iese la luptă chiar cu prețul vieții – uneori se întâmplă să nu moară –, pentru a apăra ceea ce dă continuitate”, a spus Mircea Platon.

Invitatul a mai subliniat rolul covârșitor pe care l-au avut femeile în crearea instituțiilor de elită ale statului român modern și în acordarea unei educații cu adevărat de calitate generației mai tinere.

Doamnele ortodoxe din țară și din Vrancea au intervenit și au prezentat realizările fiecărei asociații a femeilor ortodoxe în ceea ce privește acțiunile educaționale. Astfel, doamna profesor de învățământ primar Stănica Dragu a expus conceptul „Școlii din pridvor”, realizat de AFO – ABV în Vrancea și Buzău, iar doamna Daniela Naclad – președinta Societății Ortodoxe a Femeilor Române (SOFR) Iași, și doamna Elisabeta Luncan au menționat faptul că, în sediul SOFR Iași, se desfășoară activitatea Școlii „Varlaam Mitropolitul”. Reprezentantele Societății Femeilor Ortodoxe din Alba Iulia au amintit programul pe care îl derulează în vederea dezvoltării unor metode alternative de predare a orei de Religie, în actualul context social.

De asemenea, părintele consilier patriarhal Constantin Naclad a evidențiat rezultatele proiectelor educaționale „Alege școala!” și „Hristos împărtășit copiilor”, proiecte cu care Biserica Ortodoxă Română a fost prezentă, în ultimii 10 ani, în fiecare parohie, tocmai pentru a crește nivelul educațional al tinerei generații.

Președinta AFO – ABV, Ana Săcrieru, a mărturisit următoarele: „Cuvintele sunt prea puține să exprime mulțumirea și recunoștința noastră pentru nesfârșita bunătate a lui Dumnezeu, Care ne-a dăruit astăzi niște clipe înălțătoare în timpul slujbelor religioase săvârșite în capela mausoleului și ne-a mai dăruit sentimentul profund de legătură între noi, reprezentantele asociațiilor femeilor ortodoxe din țară, dar și o legătură cumva nu pe verticala înălțimii, ci pe verticala adâncimii istorice, respectiv o legătură cu înaintașele noastre. Astfel, acest eveniment al nostru de comemorare a lor este important nu doar pentru exprimarea recunoștinței față de ele, nu doar pentru admirația noastră față de ele, ci și pentru noi, în sensul de a ne vedea pe noi, așa cum suntem astăzi, prin raportare la ele, adevărate modele de jertfă și eroism.

Amintindu-le pe ele, pomenindu-le pe ele și faptele lor de adâncă, reală jertfă pentru valorile care definesc ființa neamului românesc, ne dăm și noi seama, prin raportare la aceste modele, cât din rostul pe care ar trebui să-l avem îl mai avem, îl realizăm, îl dăruim lumii din jurul nostru. Însă acest lucru presupune, în primul rând, multă luciditate. De aceea, astfel de evenimente comemorative, care implică un adânc nivel sufletesc al interacțiunii umane, trebuie ridicate și la nivelul acestei lucidități a recunoașterii capacității prezente prin raportare la modele, la nivelul limpezimii în gândire, tocmai pentru a nu pierde esențialul din ceea ce reprezintă cu adevărat urmarea unui model.

Aceasta pentru că nu este suficient doar să ne admirăm modelele, să ne exprimăm omagiul față de ele, ci trebuie să și apărăm valorile pentru care ele s-au jertfit. Simpla noastră comemorare și omagiere a faptelor lor nu înseamnă nimic dacă nu ne jertfim pentru apărarea valorilor pentru care ele s-au jertfit. Dacă ele s-au luptat cu eroism împotriva agresiunii teritoriale la care era supusă atunci România – doar prin această luptă eroică a fiecărui suflet putându-se naște un popor român pentru prima dată unit în interiorul hotarelor sale istorice –, noi astăzi ne confruntăm cu o agresiune fără precedent împotriva minților copiilor noștri, adică exact aceia care reprezintă viitorul poporului român.

De măsura în care noi vom apăra mintea și sufletul copiilor noștri depinde măsura existenței reale și drepte a acestui viitor al poporului român. Numai astfel ne putem dovedi cu adevărat substanța admirației noastre, respectiv urmarea modelelor noastre”, a afirmat doamna Săcrieru.

Părintele consilier eparhial Ionuț Vuță, delegatul Înatpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian la eveniment, a reliefat importanța pe care Biserica Ortodoxă Română o acordă apărării valorilor care definesc ființa neamului românesc și care asigură continuitatea poporului român.

Reprezentantele asociațiilor femeilor ortodoxe din țară au confirmat, odată în plus, cooperarea și sprijinul reciproc în realizarea misiunilor statutare. Aceasta cu atât mai mult cu cât, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 13 februarie 2020, s-a dispus întărirea legăturilor dintre asociațiile femeilor ortodoxe, înființate de chiriarhi în eparhiile lor, ca succesoare ale formelor de organizare a femeilor ortodoxe existente anterior instaurării regimului comunist.