Toți candidații care doresc să obțină avizul scris (binecuvântarea) al Chiriarhului, în vederea înscrierii la examenul de admitere la o facultate de teologie ortodoxă, cursuri de licență, sesiunea iulie 2021, vor transmite dosarul pe adresa de e-mail a Biroului Catehizare, învățământ și activități cu tineretulcatehizarebzvn@gmail.com, începând cu ziua de luni, 5 iulie 2021 (în afara zilelor de sâmbătă, duminică, a sărbătorilor legale și cu cruce roșie din cursul săptămânii).

Avizul scris (binecuvântarea) al Chiriarhului va fi transmis de către Biroul Catehizare, învățământ și activități cu tineretul pe adresa de e-mail a solicitantului.

Dosarul va conține următoarele documente:

  1. cerere-tip (care poate fi descărcată de aici);
  2. copie după certificatul de naștere;
  3. copie după actul de identitate;
  4. copie după certificatul de Botez/actul de înfiere duhovnicească, eliberat de Centrul eparhial (pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei);
  5. recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoașterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovnicești) – document cu ștampila parohiei;
  6. recomandare de la preotul paroh din comunitatea din care face parte (în cazul în care preotul duhovnic este diferit de preotul paroh) – document cu ștampila parohiei;
  7. copie după diploma de absolvire a Bacalaureatului (adeverință, pentru absolvenții din promoția anului curent) și după ultima formă de învățământ absolvită;
  8. recomandarea profesorului de Religie (pentru absolvenții de liceu);
  9. copie după diploma de licență și foaia matricolă (pentru candidații licențiați);
  10. adeverință de la mănăstirea de metanie, care să certifice statutul de monah (pentru personalul monahal).

Toate actele vor fi scanate în format PDF sau fotografiate și trimise pe e-mailul: catehizarebzvn@gmail.com.

În urma analizei dosarului depus, în funcție de întrunirea/neîntrunirea condițiilor regulamentare și statutare, se eliberează un document (avizul de cult) care atestă primirea/neprimirea avizului de cult (binecuvântării) chiriarhale pentru înscrierea la examen.