CUPRINS

Preambul (p. 7)

Cuvânt înainte (p. 9)

Capitolul I: Dispoziții generale – art. 1-6 (p. 15)

Capitolul al II-lea: Organizarea cimitirelor – art. 7-13 (p. 17)

Capitolul al III-lea: Administrarea cimitirelor – art. 14-17 (p. 21)

Capitolul al IV-lea: Atribuirea locurilor de înmormântare – art. 18-21 (p. 24)

Capitolul al V-lea: Transmiterea dreptului de folosință a locurilor de înmormântare – art. 22-25 (p. 29)

Capitolul al VI-lea: Dispoziții privind ordinea în cimitir – art. 26-30 (p. 31)

Capitolul al VII-lea: Despre înmormântări – art. 31-32 (p. 33)

Capitolul al VIII-lea: Despre deshumări și reînhumări – art. 33-36 (p. 35)

Capitolul al IX-lea: Despre construcțiile funerare – art. 37-41 (p. 38)

Capitolul al X-lea: Încetarea drepturilor de folosință a locurilor de înmormântare – art. 42-46 (p. 42)

Capitolul al XI-lea: Reglementarea unor situații speciale – art. 47-50 (p. 46)

Capitolul al XII-lea: Dispoziții finale – art. 51 (p. 49)

Anexe (p. 50)