Credincioșii din comuna buzoiană Ghergheasa au primit duminică, 4 iulie 2021, binecuvântarea Arhiepiscopului Buzăului și Vrancei. În ziua de sărbătorire a tuturor sfinților români, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, împreună cu un sobor de cinci preoți și doi diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica din localitate, aflată sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae. Cântările liturgice au fost interpretate de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a amintit că prima canonizare de sfinți români a avut loc în anul 1955.

„În perioada 1950-1955, vrednicul de pomenire Patriarh Justinian Marina a încredințat unei comisii de ierarhi și profesori de specialitate misiunea de a cerceta toate documentele referitoare la ierarhi, preoți, călugări, călugărițe și dreptcredincioși creștini care, datorită vieții lor neprihănite, intraseră deja în conștiința poporului român ca «împreună cetățeni cu sfinții și casnici ai lui Dumnezeu» (Efeseni 2, 19). Prima canonizare s-a făcut, în mod oficial, cu participarea reprezentanților celorlalte Biserici Ortodoxe surori, în anul 1955, printre sfinții români trecuți atunci în calendar numărându-se: Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest și Sava Brancovici – Mitropoliții Transilvaniei, Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara și Sfântul Mucenic Oprea Miclăuș”, a menționat Chiriarhul.

Arhipăstorul Buzăului și Vrancei a precizat că, din pricina regimului comunist ateu, Sfântul Sinod n-a mai putut proclama canonizări de sfinți până în iunie 1992, când ierarhii Bisericii noastre, în frunte cu Patriarhul Teoctist, au purces la o nouă canonizare.

„Au fost trecuți în rândul sfinților semeni de-ai noștri, trăitori pe pământul românesc, precum domnitorii Ștefan cel Mare al Moldovei și Constantin Brâncoveanu al Țării Românești cu cei patru fii ai săi și Ianache sfetnicul, Cuvioșii Daniil Sihastrul și Ioan Iacob de la Neamț, Cuvioasa Teodora de la Sihla, Mitropolitul Martir Antim Ivireanul al Ungrovlahiei etc. Au urmat apoi și alte canonizări, printre care ale Sfinților Neagoe Basarab, domnitor al Țării Românești, Varlaam și Dosoftei – Mitropoliții Moldovei, Grigorie Dascălul – Mitropolitul Țării Românești, Teodosie de la Mănăstirea Brazi, Vasile de la Poiana Mărului etc., astfel încât, în momentul de față, în calendarul Bisericii noastre Ortodoxe, găsim, în fiecare lună, cel puțin unul, doi sau chiar mai mulți sfinți români, trecuți cu litere cursive, de culoare albastră, pentru ca dreptcredincioșii noștri creștini să-i poată identifica ușor și să se bucure de faptul că, și pe pământul românesc, a rodit lucrarea sfințitoare a Duhului Sfânt, prezent continuu în Biserica luptătoare a lui Hristos din România”, a reliefat Ierarhul locului.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian l-a hirotonit în treapta de diacon pe tânărul Antonie Moldoveanu, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, secția Teologie Pastorală.