Marți, 22 mai 2018, în Aula brâncovenească a Palatului arhiepiscopal din Buzău, a avut loc ședința de constituire a Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, pentru perioada 2018-2022. Întrunirea a fost prezidată de chiriarhul locului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian.

Lucrările ședinței au fost precedate de o slujbă de Te Deum, oficiată de un sobor de preoți și diaconi, în Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial.

După prezentarea și validarea mandatelor reprezentanților aleși, s-a stabilit componența celor cinci comisii de lucru: bisericească; culturală și educațională; economică, bugetară și patrimonială; social-filantropică; organizatorică, juridică și de validare.

În continuare, au fost delegați trei reprezentanți (un cleric și doi mireni) în Adunarea Națională Bisericească și au fost aleși cei nouă membri ai Consiliului eparhial (trei clerici și șase mireni), precum și cei trei membri ai Consistoriului eparhial și doi supleanți. Totodată, a fost desemnat și un reprezentant în Consistoriul mitropolitan.

Adunarea eparhială este organism deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. Se compune din reprezentanții aleși ai clerului și ai credincioșilor, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni, cu o viață morală și religioasă demnă de un creștin, care au candidat cu binecuvântarea ierarhului locului. Membrii Adunării eparhiale, clerici și mireni, se aleg pe termen de 4 ani, pentru cel mult două mandate. Numărul membrilor aleși este de 30.

Adunarea eparhială se întrunește în ședință anuală de lucru, în primul trimestru al anului, iar în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.