Pentru a ne asemăna femeilor mironosițe, nu este nevoie să aducem la mormântul Domnului miruri de mare preț, ci mireasma faptelor bune, adică inima noastră sinceră și iubitoare de aproapele, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în predica rostită la Duminica a 3-a după Pași (a Mironosițelor). În această zi de sărbătoare, Ierarhul locului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica mare a Mănăstirii buzoiene Podul Bulgarului, cu hramul „Sfânta Treime”.

La finalul slujbei, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre femeile mironosițe sau purtătoare de mir, care L-au slujit pe Mântuitorul Hristos, în timpul viețuirii Sale pământești, prin asigurarea celor necesare traiului zilnic, respectiv pregătirea hranei și a îmbrăcămintei, precum și efectuarea celorlalte treburi casnice.

Ele L-au iubit pe Domnul Iisus cu toată sinceritatea, pentru vedeau în Persoana Sa nu doar un simplu prooroc, ci pe Însuși Mesia Cel prezis de proorocii Vechiului Testament, Care avea să izbăvească pe Israel de toate fărădelegile lui. Aceste femei s-au dovedit a fi mai curajoase și mai devotate decât cei unsprezece ucenici, în ceea ce privește atașamentul față de Domnul Hristos, Căruia I-au stat alături atât în timpul vieții, cât mai ales în momentele de agonie pe Crucea Golgotei”, a subliniat Chiriarhul.

Totodată, Arhiepiscopul Ciprian a amintit că „femeile mironosițe – printre care Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și a lui Iosif, Maria lui Cleopa și Salomeea, mama fraților Iacob și Ioan (cf. Marcu 16, 1) –, deși erau triste și îndurerate, nu și-au uitat îndatoririle morale față de iubitul lor Învățător, îngropat în grabă în mormântul ucenicului Său, Iosif din Arimateea. Astfel, cumpărând miresme de mare preț – niște uleiuri esențiale, extrase din plante frumos mirositoare, extrem de scumpe, aduse din țări îndepărtate, precum India –, au plecat, în zorii zilei de duminică, spre mormânt, ca să-I ungă trupul, potrivit ritualului înmormântării și tradiției iudaice. Posomorâte și preocupate de ceea ce se întâmplase în urmă cu două zile, se întrebau pe drum: «Cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului?» (Marcu 16, 3). Însă, apropiindu-se de mormânt, au observat că piatra fusese deja răsturnată, iar un înger al Domnului, așteptându-le în interiorul mormântului, le-a întâmpinat cu cuvintele: «Nu vă înspăimântați! Căutați pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus» (Marcu 16, 6). Așadar, cel dintâi care a confirmat învierea Domnului, rostind cuvântul «a înviat!», a fost un înger al lui Dumnezeu, de la care femeile mironosițe au preluat vestea cea bună și au transmis-o apoi celorlalți ucenici. Pentru fidelitatea lor față de Domnul Hristos, manifestată până la capăt, și pentru că nu-și pierduseră speranța de a-L reîntâlni, cu toate că-L văzuseră îngropat, mironosițele femei au fost răsplătite cu darul bucuriei, atunci când Iisus li S-a arătat după înviere și le-a zis: «Bucurați-vă!» (Matei 28, 9); din acel moment, frica și tristețea le-au dispărut din suflet pentru totdeauna, a afirmat Întâistătătorul Eparhiei Buzăului și Vrancei.

Ierarhul a explicat apoi că, în Duminica a 3-a după Paști, sunt cinstite nu doar femeile mironosițe, ci toate femeile creștine care se străduiesc să împlinească poruncile evanghelice, să-și întemeieze familii sănătoase și să-și îndeplinească, în mod responsabil, condiția lor de mame, dând naștere pruncilor dăruiți de Dumnezeu.

„De-a lungul secolelor, femeile creștine și-au crescut copiii cu multă dragoste și spirit de sacrificiu, alăptându-i, cântându-le cântece de leagăn, insuflându-le credința cea adevărată, rugându-se pentru ei și făcând nenumărate nopți albe, pentru ca fiii și fiicele lor să crească frumoși și sănătoși, să ajungă persoane împlinite din punct de vedere spiritual și cultural. Credincioasele noastre trudesc, cu timp și fără timp, în biserica de acasă, familia, dar și în biserica extinsă, adică în mijlocul comunității de credincioși adunați în lăcașul sfânt, pentru ca valorile creștine și învățăturile Mântuitorului Hristos să prindă rădăcini în sufletele tuturor oamenilor”, a precizat Înaltpreasfinția Sa.

Arhipăstorul Buzăului și Vrancei a mai spus că exemplul femeilor mironosițe trebuie urmat de noi toți, cei care ne-am botezat în numele lui Hristos Cel răstignit și înviat.

„Pe femeile mironosițe le vom cinsti cum se cuvine numai dacă ne vom impropria și noi virtuțile ce le-au caracterizat viața, și anume dragostea nețărmurită față de Mântuitorul, fidelitatea față de Evanghelia Sa, străduința de a împlini învățăturile evanghelice și curajul de a-L mărturisi chiar cu prețul vieții. Pentru a ne asemăna lor, nu este nevoie să aducem la mormântul Domnului miruri de mare preț, ci mireasma faptelor bune, adică inima noastră sinceră și iubitoare de aproapele, respectiv coroana de virtuți ce trebuie să împodobească sufletul oricărui creștin adevărat”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian.