Cum toamna nu aduce doar recolte, covoare de frunze multicolore și fructe coapte, ci și noi începuturi – începutul de nou an bisericesc și cel de an școlar, conjugate semnificativ, din perspectiva semănătorilor ce seamănă sămânța cuvântului în mințile și inimile învățăceilor lor, pentru a da rod la vremea potrivită –, am pășit în acest nou an cu nădejde și cu o emoție aparte, date de responsabilitățile asumate în al douăzecilea an dedicat misiunii de dascăl.

Iată de ce mi s-a părut firesc ca sâmbătă, 17 septembrie 2022, să organizăm Consfătuirea județeană a profesorilor de Limba engleză și Limba germană la Muzeul Bisericesc al Eparhiei Buzăului și Vrancei, aflat în vechea clădire a Seminarului Teologic „Chesarie Episcopul” din Buzău, adevărat lăcaș de cultură, educație și spiritualitate, creditat de mai bine de 186 ani de la înființare ca „cea mai veche școală medie din Buzău”, ctitorită de vrednicul ierarh al cărui nume îl poartă. După aproape 25 de ani petrecuți la Seminar – mai întâi ca elev și apoi ca profesor de Limba engleză, Limba franceză și discipline teologice de specialitate –, am dorit să leg startul acestei noi misiuni de începuturile devenirii mele intelectuale, spirituale și, mai târziu, profesionale și misionare, invitând profesorii colegi din județ la o întâlnire profesională într-o locație plină de semnificații, așezată sub zodia științei de carte și a Duhului: în Școala noastră, la fel cum multe dintre celelalte consfătuiri au avut loc, în același timp, în multe dintre unitățile de învățământ din care provin inspectorii școlari ai județului nostru.

În demersul realizat împreună cu doamna inspector școlar general, prof. dr. Daniela Palcău, ne-am bucurat de concursul, deschiderea și găzduirea nepereche ale Ierarhului nostru, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, care ne-a primit cu brațele deschise în clădirea străvechii școli buzoiene – astăzi, cel mai nou și, cred, impresionant muzeu din județul nostru.

Aproape 90 de profesori s-au reunit în incinta străvechii, dar înnoitei școli buzoiene, luând la cunoștință obiectivele, noutățile și prioritățile acestui nou an școlar, atât la nivel general, în concordanță cu direcțiile date de Ministerul Educației și cu țintele strategice al Inspectoratului Școlar Județean Buzău, cât și în ceea ce privește limbile moderne, în special limba engleză și limba germană. Au fost prezentate și circumstanțiate cadrul normativ privind organizarea procesului de învățământ în anul școlar 2022-2023, cel care reglementează organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat, a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a admiterii în învățământul liceal și profesional, graficul examenelor de certificare a calificărilor profesionale, noul Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, intrat în vigoare la începutul anului școlar curent, modele de particularizare ale paradigmelor pedagogice proprii de predare-învățare-evaluare, precum și alte regulamente, metodologii, oportunități de formare continuă și acorduri de colaborare pentru promovarea limbilor țintă.

O atenție specială a fost acordată și preocupării pentru abordarea funcțională a limbilor moderne în activități extrașcolare, realizate în contexte de educație nonformală: continuarea edițiilor revistei „Buzz English Magazine” – singura revistă a Inspectoratului Școlar Județean Buzău, elaborată de un colectiv de profesori de limbă engleză, cu producții dedicate ale elevilor din întregul județ –, atestatele lingvistice și abordarea didactică CLIL – implementată mai ales în proiecte europene Erasmus Plus, reînnoită prin metodologia Digital CLIL și CLIL LOTE (Content and Language Integrated  Learning – Languages other than English) –, dar și evenimente ce antrenează comunitățile de profesori și elevi în celebrarea bucuriei de a preda și învăța limbi moderne: Ziua Europeană a Limbilor, Săptămâna Educației Globale, Concursul european pentru traduceri „Juvenes Translatores” etc.

După sesiunea interactivă a întâlnirii cu profesorii invitați și prezentarea editorială făcută de doamna Simona Popa, Managing Director la Uniscan Grup Educațional, ne-au onorat prezența și mesajele doamnei inspector școlar general Daniela Palcău și cele ale gazdei noastre, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, care s-au adresat, pe rând, distinsului auditoriu, transformând această întâlnire profesională anuală într-un adevărat eveniment cultural și educațional.

Doamna inspector școlar general le-a vorbit colegilor cu entuziasmul revederii fizice la astfel de întâlniri, după doi ani în care acestea au fost imposibile, exprimându-și speranța parcurgerii unui an școlar liniștit, cu un proces de învățământ coerent și roditor, cu rezultate deosebite pe plan școlar și competițional, într-o acțiune concertată a profesorilor, comunităților locale și părinților, alături de elevii din județul Buzău, dar și cu numeroase proiecte de parteneriat școlar Erasmus Plus, dată fiind poziția cheie a profesorilor de limbi moderne în elaborarea proiectelor educaționale europene în școli.

În final, Înaltpreasfinția Sa le-a adresat oaspeților un cuvânt de bun venit și de binecuvântare, exprimându-și bucuria de întâlni comunitatea profesorilor de Limba engleză și Limba germană din județul Buzău la Muzeul Bisericesc, făcând legătura dintre rolul determinant avut de Biserica locală în crearea, conservarea și promovarea culturii și învățământului românesc la Curbura Carpaților și legitimitatea continuării unui astfel demers în zilele noastre, în clădirea străvechiului Seminar buzoian, simbol al colaborării extraordinare dintre Biserică, Școală și Familie, pe plan județean. În continuare, le-a vorbit dascălilor invitați despre nobila misiune pedagogică și jertfa pe care aceștia trebuie să și le asume în contextul provocărilor actuale ale societății, despre preocupările Bisericii locale pentru educația complementară a elevilor, prin tabere, școli de vară interdisciplinare și alte proiecte specifice, asigurând atât pe reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Buzău, cât și pe distinșii profesori din auditoriu de sprijinul material și spiritual permanent acordat procesului educațional actual din partea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, așa cum s-a concretizat de aproape un deceniu, în timpul arhipăstoririi Sale.

Doamna inspector școlar general a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru deschiderea, colaborarea și susținerea arătate de-al lungul anilor, pentru modelul principial de colaborare al principalului cult care organizează învățământ religios în județul nostru, ca și pentru găzduirea specială în această clădire cu reverberații istorice, în care încă se mai aud glasurile colindelor cântate de seminariști în anii de liceu.

La final, participanții au fost invitați să viziteze Muzeul Bisericesc inaugurat recent și au primit broșuri bilingve de prezentare a acestuia, precum și alte mici daruri simbolice.

Date fiind entuziasmul și aprecierile mărturisite de unii colegi participanți, vom repeta un astfel de eveniment la sfârșitul acestei săptămâni, când vom organiza Consfătuirile județene ale profesorilor de Limba franceză, Limba spaniolă și Limba italiană în aceeași locație, în semn de prețuire pentru etosul comunității școlare în care ne-am format, dar și ca recunoaștere pentru Școala în care am învățat să slujim cu credință, cu conștiință și cu competență la oricare dintre altarele încredințate: al Bisericii, al Școlii ori în alte domenii nobile de activitate.

Îmi exprim, încă o dată, gratitudinea față de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, pentru tot ceea ce am învățat de la Înaltpreasfinția Sa, pentru susținerea, atenția și cuvintele frumoase pe care mi le-a acordat atât în trecut, cât și în noua misiune asumată, precum și recunoștința față de doamna inspector școlar general Daniela Palcău, pentru sprijinul și încrederea pe care le-am simțit în această sâmbătă binecuvântată.

Pr. prof. Cristian Marius Dima

Inspector școlar pentru limbi moderne

Inspectoratul Școlar Județean Buzău