CUPRINS

1 › Cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur la Ilie Proorocul

5 › A fost sfințită biserica Schitului Sările

6 › Sfântul Pantelimon, sărbătorit la Schitul Ciobănoaia

7 › Schitul Săseni și-a sărbătorit hramul

8 › Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a slujit la Mănăstirea Lepșa

9 › Absolvent al Seminarului Teologic din Buzău, numit decan academic al Institutului Teologic Ortodox „Sfântul Vladimir” din New York

10 › Mănăstirea Mușinoaele

12 › Un cuvânt, înainte…

13 › Cuvinte potrivite

14 › Ieromonahul Elie Miron Cristea, susținător al trezirii conștiinței naționale prin cartea și publicistica în limba strămoșească

17 › Marea Unire, simbol al unității de neam și de credință

19 › Restitutio in integrum

22 › Rolul și activitatea preoților în Campania militară din 1916–1918 și contribuțiile acestora în vederea făuririi Marii Uniri din 1918

25 › Marea Unire din anul 1918. Identitate și responsabilitate

28 › 1918 – Annus Mirabilis sau Coborârea românilor din eternitate în istorie

30 › Dascăli buzoieni, jertfe așezate la temelia României Mari