La Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din Buzău, Sfânta Liturghie a fost săvârșită, duminică, 19 august 2018, de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, care le-a explicat credincioșilor prezenți textul evanghelic referitor la convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu un tânăr bogat (cf. Matei 19, 16-26).

În cuvântul de învățătură, Chiriarhul Buzăului și Vrancei a subliniat că „mântuirea și desăvârșirea nu se dau ca răsplată, ci constituie daruri ale lui Dumnezeu, oferite doar acelor oameni care au împlinit Evanghelia și, printr-o luptă permanentă de curățire a sufletului, s-au unit cu El”.

„Așa se explică faptul că nici unul din sfinții Bisericii nu a avut conștiința sfințeniei; aceștia s-au luptat toată viața cu propriile patimi și cu duhurile din afară, s-au străduit să se pocăiască, dar tot aveau conștiința că sunt la începutul drumului. […] Așadar, sfântul nu știa că se află în procesul acesta de devenire întru sfințenie, însă Părintele ceresc i-a apreciat eforturile, lupta, și, pentru că s-a străduit și a reușit să trăiască, în viață, comuniunea cu Dumnezeu, atunci când a trecut la cele veșnice, a primit cununa sfințeniei”, a evidențiat Înaltpreasfinția Sa.

În acest sens, ierarhul a vorbit despre porunca pe care Mântuitorul a adresat-o ascultătorilor Săi: Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este” (Matei 5, 48).

„Este un îndemn la sfințenie pe care Hristos Domnul îl adresează tuturor, dar El știe că nu toți pot atinge țelul suprem al desăvârșirii, al sfințeniei. De aceea, ne oferă darul mântuirii, adică al salvării, nu ca o răsplată, ci ca o milostivire față de noi, de vreme ce am urcat fie și pe prima treaptă a scării desăvârșirii”.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a lămurit de ce tânărul bogat din Evanghelie nu L-a putut urma pe Hristos.

„Mântuitorul i-a spus să renunțe la toate cele lumești, să scape de ele, apoi, să-L urmeze; era o invitație de deveni ucenic al Său, ca și ceilalți ucenici și Apostoli. Numai că tânărul, care era, într-adevăr, un om corect, cinstit, moral, un împlinitor al Legii, s-a dovedit a fi neputincios în a răspunde la invitația Mântuitorului Iisus Hristos. Nu a spus nici da, nici nu, ci doar s-a întristat și a plecat. De ce? Avea inima alipită de avuțiile sale”.

Cântările liturgice au fost interpretate de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei și de psalții Catedralei Voievodale.