Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul“ din Parohia vrânceană Hânguleşti a îmbrăcat, miercuri, 7 ianuarie 2015, haine de sărbătoare. Cu prilejul hramului, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, alături de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa a numeroşi credincioşi. Răspunsurile la strană au fost date de grupul psaltic misionar al eparhiei.

Sărbătoarea de astăzi se numeşte «Soborul Sfântului Ioan Botezătorul» şi semnifică adunarea credincioşilor care, din evlavie şi credinţă, vin la biserică pentru a-l cinsti, într-o astfel de zi, pe cel mai mare dintre prooroci, cel ce s-a învrednicit să-l atingă cu mâna pe creştet pe Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Sfânta Evanghelie de astăzi de la Ioan, cap.1, ne prezintă câteva mărturii despre misiunea pe care Dumnezeu i-a încredinţat-o acestui prooroc. El a dat mărturie că nu este Hristos, ci a venit să boteze cu apă spre pocăinţă, ajutându-i pe oameni să pregătească în sufletul lor calea pentru primirea Celui ce era mai mare decât el, adică a lui Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, Care va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc, a explicat Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, în cuvântul de învăţătură.

Locaşul de cult a fost ridicat în perioada 1979-1980, pe locul unei mai vechi biserici din lemn, distrusă de cutremurul din 4 martie 1977. De-a lungul timpului, sfântul locaş a trecut prin importante lucrări de consolidare şi restaurare a picturii, deoarece a fost grav avariat în urma cutremurelor din anii 1986 şi 1990. Totodată, biserica a fost dotată cu toate obiectele necesare cultului, fiind resfinţită în data de 24 mai 1998.

La finalul Sfintei Liturghii, s-a săvârşit o slujbă de pomenire pentru ctitorii bisericii mutaţi la Domnul şi a fost binecuvântată noua casă parohială.

Pentru activitatea pastorală şi administrativ-gospodărească desfăşurată în comunitate, preotul paroh Laurenţiu Enache a primit rangul de iconom stavrofor.