Catedrala Arhiepiscopală din municipiul Buzău și-a sărbătorit joi, 2 iunie 2022, hramul principal, închinat praznicului Înălțării Domnului. În mijlocul credincioșilor s-a aflat Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, care a săvârșit Sfânta Liturghie și Parastasul pentru eroii neamului, împreună cu un sobor de 12 preoți și diaconi – părinți consilieri eparhiali și slujitorii lăcașului de cult. În continuare, Înaltpreasfinția Sa i-a premiat pe câștigătorii fazei eparhiale a Concursului Național Catehetic Rugăciunea în viața mea, inițiat de Sectorul Teologic-educațional al Patriarhiei Române.

După citirea Sfintei Evanghelii, Arhipăstorul Buzăului și Vrancei a rostit un cuvânt de învățătură despre evenimentul sărbătorit la 40 de zile de la Învierea Mântuitorului Iisus Hristos.

„Înălțarea Domnului la cer presupune un paradox, pentru că, așa cum le spusese mai înainte ucenicilor, era necesar ca El să plece la Tatăl, pentru a rămâne permanent cu ei; cu alte cuvinte, Mântuitorul Hristos S‑a înălțat la ceruri, pentru a rămâne de‑a pururi cu noi. Dar cum se petrece aceasta? Hristos rămâne în inimile celor care și‑au curățit sufletul de patimi prin Sfânta Spovedanie, prin Sfânta Jertfă cea nesângeroasă, care se aduce în fiecare duminică și sărbătoare, la Sfântul Altar, de către preoți, în numele dumneavoastră, al dreptcredincioșilor creștini, care constituiți realmente Biserica Sa, adică Trupul tainic al lui Hristos. Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos este, în același timp, pe scaunul Dumnezeirii, de care nu S‑a despărțit niciodată, dar și pe Sfânta Masă, în chipul pâinii și al vinului, binecuvântate de arhiereu sau de preot, peste care Se pogoară Duhul Sfânt, transformându‑le în Trupul și Sângele Său, ca apoi să fie împărtășit, în chip deplin, celor ce cred în El. Într‑o rugăciune pe care preotul o rostește la finalul Sfintei Liturghii se spune: «În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe scaun împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase, pe toate umplându‑le, Cel ce ești necuprins». Fiul lui Dumnezeu, deși S‑a întrupat pe pământ și a luat fire omenească, El nu a părăsit niciodată tronul Dumnezeirii, dar, prin Înălțare, Se întoarce la Dumnezeu‑Tatăl și ca om, iar prin aceasta ne arată cât de mult a prețuit trupul omenesc pe care Și l‑a asumat prin Întruparea din Fecioara Maria. De aceea, trebuie să arătăm o grijă deosebită față de trupul nostru, care, prin Taina Botezului, devine Templu al Duhului Sfânt, și să credem cu toată tăria că, atâta vreme cât ne punem nădejdea în Dumnezeu, vom învia și noi, iar trupul nostru va fi asemenea Trupului Mântuitorului Hristos, adică trup pnevmatizat sau transfigurat; cu acest trup pe care îl avem aici, pe pământ, dar care se va transfigura prin puterea dumnezeiască, ne vom prezenta la Judecata cea de obște și astfel ne vom înălța la ceruri și ne vom uni cu Hristos în Împărăția Sa”, a explicat Chiriarhul.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei și de Corala Ortodoxă Mixtă „Neagu Ionescu” a Catedralei Arhiepiscopale din Buzău.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a hirotesit întru arhidiacon pe cei doi diaconi ai Catedralei „Înălțarea Domnului”, Ionuț-Marian Băicuș și Bogdan Olteanu.

Sărbătoarea hramului s-a încheiat cu festivitatea de premiere a câștigătorilor etapei eparhiale a Concursului Național Catehetic Rugăciunea în viața mea, organizată de Sectorul Cultural-educațional, prin Biroul Catehizare, învățământ și activități cu tineretul.

La acest concurs au participat 36 de grupuri catehetice din diferite parohii buzoiene și vrâncene, care, în urma evaluării portofoliilor lor, s-au clasat pe următoarele locuri: Parohia Coza, Protoieria Panciu – locul I; Parohia Sfântul Ierarh Epifanie din municipiul Buzău, Protoieria Buzău I – locul al II-lea; Parohia Tâmboiești, Protoieria Focșani II – locul al III-lea; Parohiile Berca și Siriu, Protoieria Pătârlagele – mențiune.

Cu această ocazie, copiii, preoții și profesorii lor coordonatori au primit daruri din partea Ierarhului locului, constând în diplome, icoane, metanii, Noul Testament cu Psalmii (format mare), cărți de rugăciuni și alte volume religioase.