Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, joi, 29 octombrie 2020, la Biblioteca „Ghenadie Episcopul” a Centrului Eparhial din Buzău, a avut loc o întâlnire cu părinții protoierei și cu responsabilii cu activitatea catehetică de la nivelul celor șapte protopopiate ale Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

Moderatorii evenimentului au fost pr. Dragoș-Mihail Olteanu – consilier eparhial la Sectorul Cultural-educațional, și pr. Dan Necula – inspector de specialitate la Biroul Catehizare, învățământ și activități cu tineretul din cadrul aceluiași sector.

Reuniunea a avut în vedere evidențierea stării de fapt a catehezei și a nivelului de catehizare în parohii, precum și găsirea celor mai potrivite soluții pentru derularea viitoarelor proiecte catehetice, ținând cont de contextul pandemic actual.

Ordinea de zi a cuprins o scurtă analiză a activității catehetice desfășurate prin programele inițiate de Patriarhia Română, „Hristos împărtășit copiilor” și „Alege școala!”, stabilindu-se ca, până la sfârșitul lunii decembrie a acestui an, Concursul Național Catehetic „Iubirea lui Hristos în familia mea” să fie reluat și finalizat la nivel de protoierie, urmând ca, în luna ianuarie a anului 2021, să se organizeze faza pe eparhie.

Un alt punct pe ordinea de zi a fost acela al dezbaterii stadiului de implementare a programului catehetic „Sfintele Taine și ierurgiile în viața Bisericii”, în perioada 16 februarie – 6 septembrie 2020. Prin acest program s-a urmărit însușirea de către credincioși a principalelor aspecte biblice, canonice și liturgice ale fiecărei Sfinte Taine și ierurgii, dar și a unor îndrumări practice referitoare la administrarea lor.

Pentru perioada Postului Nașterii Domnului din acest an a fost propus un nou proiect de catehizare, destinat atât tinerilor, cât și adulților, care va consta, pe de o parte, în prezentarea unor cateheze tematice, iar pe de altă parte, în derularea de activități online (recitarea de poezii și rugăciuni, proiecții de film, tururi virtuale ale unor obiective religioase, culturale etc.). Părintele inspector Dan Necula va monitoriza modul de desfășurare a proiectului în parohii, cu scopul eficientizării lucrării educativ-catehetice în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei.

Întâlnirea a fost una fructuoasă, deoarece, până în acest moment, astfel de întrevederi de raportare și dezbatere nu au mai avut loc, constituind un bun prilej pentru cei prezenți de a-și exprima propriile propuneri cu privire la catehizarea tinerilor și a adulților.