Joi, 11 februarie 2016, la Buzău, s-au desfăşurat lucrările Consiliului şi Adunării Eparhiale ale Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

Membrii celor două foruri bisericeşti s-au întrunit în Aula brâncovenească a Palatului arhiepiscopal, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, Chiriarhul locului. În deschiderea lucrărilor, s-a oficiat o slujbă de Te Deum, în Catedrala voievodală Adormirea Maicii Domnului, unde s-au înălţat rugăciuni de mulţumire către Dumnezeu, pentru darurile Sale cele bogate, revărsate asupra clerului şi credincioşilor Eparhiei noastre, în anul care a trecut.

În cadrul şedinţelor Consiliului şi Adunării Eparhiale, au fost analizate, susţinute şi aprobate rapoartele generale anuale ale sectoarelor Administraţiei arhiepiscopale şi s-au trasat obiectivele pentru anul 2016.

Este o întâlnire foarte importantă, menită să aducă lumină în ceea ce priveşte evidenţierea activităţilor concrete pe care Arhiepiscopia noastră, prin intermediul ostenitorilor ei, le-a desfăşurat timp de un an de zile. Este o oră de bilanţ, când vom analiza ceea ce am reuşit să împlinim din ceea ce ne-am propus anul trecut şi ce nu am reuşit să împlinim. Ca unul care a coordonat, îndeaproape, toate activităţile sociale, culturale, educaţionale, administrative şi gospodăreşti, desfăşurate în cadrul Eparhiei noastre, înţelegând Centrul Eparhial, cele şapte protoierii, mănăstirile şi parohiile, pot să vă spun că anul 2015 a fost, într-adevăr, un an binecuvântat cu împliniri şi roade duhovniceşti. A fost marcat, desigur, şi de anumite tulburări care ne-au provocat supărare, nu numai mie, în calitate de arhipăstor, ci şi tuturor colaboratorilor cu responsabilităţi în Biserică, precum şi dreptcredincioşilor creştini. Trecând, însă, peste toate acestea, reţinem esenţialul, şi anume faptul că Dumnezeu, în marea Sa milostivire şi iubire faţă de oameni, ne-a ajutat să ducem la bun sfârşit foarte multe proiecte pe care ni le-am propus şi, pentru aceasta, cu smerenie, ne exprimăm recunoştinţa în faţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi, totodată, mulţumirea faţă de cei care s-au ostenit, la modul concret, pentru realizarea acestora“, a subliniat Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, Întâistătătorul Eparhiei Buzăului şi Vrancei.

Rapoartele generale de activitate au fost întocmite şi prezentate de consilierii şi inspectorii eparhiali, după cum urmează: Pr. Cons. Alin Leontin Balica – Sectorul Administrativ-bisericesc; Pr. Cons. Nicolae Moraru – Sectorul Cultural; Pr. Cons. Cristian Marius Dima – Sectorul Învăţământ şi Activităţi cu Tineretul; Cons. Dragoş-Mihail Olteanu – Sectorul Comunicaţii Media; Pr. Cons. Ion Chiorbeacă – Sectorul Economic-financiar; Pr. Cons. Ionuţ-Radu Vintilă – Fabrica de lumânări Lumină lină; Pr. Cons. Petrică-Gabriel Roşu – Serviciul Colportaj; Cons. Marius-Ciprian Anghel – Sectorul Patrimoniu şi construcţii bisericeşti; Pr. Insp. Ionuţ-Cristian Vuţă – Sectorul Social-filantropic şi misionar; Cons. Marian Gegea – Sectorul Cimitire, monumente şi servicii funerare; Cons. Dan Gavrilă – Oficiul canonico-juridic; Pr. Insp. Mitică Bălan – Corpul de inspecţie bisericească. Documentele evidenţiază activitatea desfăşurată, pe parcursul anului 2015, în toate domeniile de manifestare a vieţii bisericeşti – pastoral-misionar, cultural-educaţional, social-filantropic şi administrativ-gospodăresc – la nivelul judeţelor Buzău şi Vrancea. Membrii Adunării Eparhiale au apreciat, îndeosebi, implicarea Arhiepiscopiei noastre, prin sectoarele de resort, în intensificarea acţiunilor cu caracter social, cultural şi educaţional, pentru care, în cursul anului 2015, s-a cheltuit, din fonduri proprii, suma totală de 983.560 de lei; la aceasta, s-a adăugat, din partea autorităţilor de stat locale, suma de 5.000 de lei.

Întâlnirea s-a încheiat cu vizionarea filmului Retrospectiva anului 2015, în Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei, realizat de Sectorul Comunicaţii Media.