Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a organizat joi, 4 octombrie 2018, o nouă sesiune a examenului de capacitate preoțească. La Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău, 13 absolvenți de Teologie Pastorală au fost examinați de o comisie de specialitate, prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

În cuvântul său, ierarhul a arătat că acest examen este un bun prilej pentru viitorii clerici de a dovedi că întrunesc toate condițiile pe care le presupune asumarea slujirii preoțești, că au acumulat cunoștințele necesare de teologie și că sunt conștienți de problemele Bisericii noastre în contextul actual.

Concursul propriu-zis a constat dintr-o probă scrisă și una orală, fiind precedat de un test psihologic eliminatoriu. La proba scrisă, candidații au avut de tratat un subiect de Teologie Dogmatică, iar la oral le-au fost verificate cunoștințele din mai multe discipline: Omiletică și Catehetică, Teologie Liturgică, Tipic, Teologie Pastorală, Muzică bisericească, Drept canonic și Administrație parohială.

Media minimă de promovare a examenului de capacitate preoțească este 7,00, acesta fiind valabil un an de zile. Pentru candidații care obțin cel puțin media 9,00, valabilitatea examenului se prelungește pe durata a doi ani.