Duminică, 11 iulie 2021, a fost o zi de aleasă sărbătoare pentru credincioșii din comuna buzoiană Vintilă Vodă. Aceștia au participat în număr mare la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de nouă preoți și diaconi, în biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitate.

În cadrul slujbei, Chiriarhul a hirotonit un nou preot pe seama Parohiei Vintilă Vodă, Protoieria Buzău I, în persoana tânărului diacon Antonie Moldoveanu, care va sluji alături de părintele paroh Liviu Pîrlog. Răspunsurile la strană au fost date de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.

În predica rostită la sfârșitul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a explicat sensurile duhovnicești ale pasajului evanghelic din Duminica a 3-a după Rusalii (Matei 6, 22-33), în care se vorbește despre grijile vieții.

„Mântuitorul Hristos își încheie Predica de pe munte cu un îndemn semnificativ, adresat nouă, tuturor: «Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă» (Matei 6, 33). Din aceste cuvinte se subînțelege că hrana, băutura și îmbrăcămintea sunt, într-adevăr, necesare, dar trebuie să arătăm mai mult interes față de lucrurile spirituale, respectiv față de dimensiunea duhovnicească a ființei noastre. Însăși folosirea sintagmei «mai întâi» demonstrează faptul că Domnul Hristos a dorit să ne învețe cât de importantă este stabilirea priorităților în activitatea noastră cotidiană. Să nu uităm că suntem fii ai lui Dumnezeu și că am venit în lume prin iubirea Lui față de noi, însă rostul sau sensul adevărat al acestei vieți pământești trecătoare este acela de a ne pregăti pentru viața veșnică, de a dobândi, prin credință, rugăciune și fapte bune, Împărăția cerurilor, despre care Sfântul Apostol Pavel spune că «nu este mâncare și băutură, ci dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt» (Romani 14, 17). Iar cu privire la locul și timpul dobândirii acestei Împărății, Mântuitorul ne încredințează că o putem pregusta încă din timpul vieții pământești, când a spus: «Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru» (Luca 17, 21); dacă ne vom curăți inima, sufletul și mintea de cugete viclene, pentru a face loc darurilor Duhului Sfânt, și vom trăi în comuniune de rugăciune și de iubire cu Dumnezeu și cu semenii noștri, cu certitudine, Împărăția cerurilor, care este de natură spirituală, va sălășlui înlăuntrul nostru”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Parohia Vintilă Vodă a luat ființă ca urmare a încetării existenței vechii mănăstiri a domnitorului Vintilă Vodă. Actuala biserică de zid a fost ridicată în anul 1846, în timpul egumenului Teofilact (1842-1846) și sub păstorirea Episcopului Chesarie Căpățână (1825-1846), pe amprenta bisericii vechi de lemn, care se dărâmase complet. Lăcașul de cult, clopotnița, ruinele fostei stăreții și zidul împrejmuitor sunt monumente istorice și fac parte din patrimoniul național. De asemenea, icoanele din catapeteasmă, datând din secolul al XIX-lea, fac parte din patrimoniul național, fiind pictate de Nicolae Teodorescu.