Duminică, 7 mai 2017, în comuna Cotești, la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Budești, a avut loc prezentarea noului preot al credincioșilor din această comunitate parohială. Evenimentul a fost precedat de săvârșirea Sfintei Liturghii de către un sobor de slujitori alcătuit din: Arhim. Teoctist Basarab – exarhul mănăstirilor, Pr. Alin Leontin Balica – consilier administrativ-bisericesc, Pr. Vasile Dabija – protoiereu de Panciu, Pr. Oscar Frunză – protoiereu de Focșani II, Pr. Golișteanu Gheorghe – fostul paroh, Pr. Stănilă Andrei Ionuț – noul paroh, Cristian Stoica – preot pensionar, și Arhid. Adrian Papuc – secretarul Protoieriei Focșani II.

La sfârșitul slujbei, în prezența unui număr mare de credincioși, protoiereul de Focșani II a citit decizia de numire a părintelui Stănilă Andrei Ionuț în postul de preot paroh al Parohiei Budești, precum și hotărârea de îmbisericire, pe seama aceleiași parohii, a preotului pensionar Golișteanu Gheorghe. Părintele protoiereu a mulțumit celui care și-a încheiat activitatea administrativă în această parohie și a înfățișat, în puține cuvinte, activitatea desfășurată până în prezent la Parohia Voetin, din aceeași protoierie, de preotul Stănilă Andrei Ionuț.

În numele enoriașilor, doamna Cristea Elisabeta a rostit cuvinte de apreciere pentru cel care le-a fost păstor sufletesc vreme de mai bine de 40 de ani, urându-i să rămână sănătos alături de noul paroh și de credincioșii acestei parohii. Au luat apoi, pe rând, cuvântul părintele Golișteanu Gheorghe și părintele Stănilă Andrei Ionuț. Enoriașii și-au felicitat noul preot, născut și crescut printre credincioșii localității Budești, iar membrii Consiliului parohial au promis că-l vor sprijini în activitatea administrativă.

Șfârșitul unei crize bisericești

Într-un eseu întitulat „Crez ortodox”, părintele Nicolae Steinhardt, deși mărturisea credința în minuni, arăta că nu se așteaptă ca „Dumnezeu să ne rezolve treburile noastre lumești, a căror înțeleaptă chivernisire ne revine nouă, ca ființe înzestrate de El cu minte rațională și o inimă fierbinte”.

Sfânta Liturghie, săvârșită duminică, 7 mai 2017, în biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Budești, a fost prilej de bucurie și de înălțare duhovnicească. După atmosfera tensionată a ultimelor zile (poate săptămâni), tulburată de duhul iubitor de vrajbă, comunitatea creștinilor ortodocși din această parte a Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei și-a regăsit liniștea. Cu emoțiile și firescul unei astfel de situații, cei prezenți în biserică au mulțumit părintelui Gheorghe Golișteanu, fostul paroh – din această zi, preot pensionar îmbisericit la Parohia Budești – și au întâmpinat cu urări de bun venit pe noul paroh, părintele Andrei Ionuț Stănilă. Liniștea de după furtună părea neverosimilă. Cred în minuni, dar știu că minunea de la Budești este rezultatul intervenției ferme a ierarhului, al rugăciunilor din ultimele zile și al eforturilor celor cărora le este dragă Ortodoxia.

Cu un preț, poate prea mare, enoriașii Parohiei Budești au conștientizat cât de importantă este unitatea parohiei și au aflat că bunurile sacre, adică cele care, prin sfințire sau binecuvântare, sunt destinate exclusiv și direct cultului (biserica, icoanele, veșmintele, cimitirul etc.) nu se pot afla, acum și în veci, decât în proprietatea celor care știu ce reprezintă și cum se cuvine să fie îngrijite și respectate, adică în administrarea preotului paroh și a Consiliului parohial, ca reprezentanți ai comunității de creștini ortodocși din respectiva parohie. Nouă ne reamintește, an de an, Sfântul Andrei Criteanul sensul întâmplării din vremea regelui David: „Purtat fiind chivotul în car, când boii s-au împiedicat, numai cât s-a atins Uza de el, a fost certat de mânia lui Dumnezeu. Deci de îndrăzneala aceluia fugind, suflete, cinstește bine cele dumnezeiești”.

De asemenea, stridența unei logici strâmbe, folosită în acest context, ne-a reamintit cuvintele de reproș adresate de Mântuitorul cărturarilor și fariseilor, pe care îi numea „călăuze oarbe”, deoarece afirmau că ar exista jurământ obligatoriu și jurământ neobligatoriu: „ziceți că cel care se va jura pe templu, nu este cu nimic vinovat, dar cel care se va jura pe aurul templului este vinovat. Nebuni și orbi! Ce este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Ziceți iar: Cel care se va jura pe altar, cu nimic nu este vinovat, dar cel care se va jura pe darul ce este deasupra lui este vinovat. Nebuni și orbi! Ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul?” (Matei 23, 16-19). În același fel, la Budești, s-a afirmat că cel care nu ascultă de preot este vinovat, dar cel care nu ascultă de arhiereu nu este cu nimic vinovat. Păstrând logica și cuvintele Mântuitorului, s-ar putea pune întrebarea: Nebuni și orbi! Ce este mai mare, preotul sau arhiereul care sfințește preotul?

Închei, revenind la cuvintele din eseul părintelui Nicolae Steinhardt: „Cred în Biserică și în Sfintele Taine, mă aștept ca Biserica să nu se amestece unde nu-i șade bine a interveni și să păstreze cu sfințenie cele duhovnicești spre întărirea noastră”. (Pr. Oscar Frunză – protoiereu de Focșani II)