Sâmbătă, 13 ianuarie 2018, la Centrul de zi „Dănuț” al Parohiei Broșteni I – Pitulușa, a avut loc cea de-a XI-a ediție a proiectului educațional Eminescu – Luceafăr, eu – o mică stea. Evenimentul a fost prilejuit de Ziua Culturii Naționale, sărbătorită, în fiecare an, pe 15 ianuarie, data nașterii poetului național al românilor.

Activitățile desfășurate de copii, sub îndrumarea profesorilor, au pus în valoare viața și opera marelui poet. Aceștia au redactat scrisori adresate poetului, în care și-au exprimat admirația pentru întreaga lui operă și pentru patriotismul său, dar și mâhnirea pentru suferințele îndurate de el de-a lungul vieții. De asemenea, copiii au amenajat expoziții de carte și de lucrări plastice inspirate din nemuritoarea operă eminesciană.

Nu au lipsit nici momentele artistice, prin intermediul cărora au fost evocate cultura vastă a poetului, dragostea lui față de natură și relația sa cu divinitatea. Grupurile Vocale „Angels” și „Milcovia” au interpretat romanțe inspirate din versurile eminesciene, precum și cântece închinate „Luceafărului poeziei românești” și limbii române.

Evenimentul cultural-artistic a fost pregătit de elevii și studenții voluntari: Daniela Docan, Tania Dinu, Ionela Docan, Nicoleta Hagiu, Daniel Bahnea, dar și de profesorii: Elisaveta Norocea – coordonatoarea Centrului de zi „Dănuț”, Ștefana Popa, Jana Țigăeru, Mimi Sbîrciog, Leonora Pătrășcanu, Răzvan Ionescu.