Credincioșii din comuna buzoiană Scorțoasa au trăit duminică, 3 aprilie 2022, bucuria prezenței în mijlocul lor a Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de cinci preoți și doi diaconi, în biserica din localitate, ocrotită de Sfântul Ioan Botezătorul.

În predica rostită la sfârșitul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a vorbit despre viața plină de nevoințe ascetice a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, pomenit în această duminică, dar și despre cunoscuta sa lucrare, Scara dumnezeiescului urcuș sau Scara Paradisului, alcătuită din treizeci de trepte (capitole).

„Sfântul Ioan Scărarul explică, în lucrarea sa, faptul că cea dintâi treaptă pe care trebuie să se situeze monahul, înainte de începerea urcușului duhovnicesc, este desprinderea totală de lumea sensibilă, prin renunțarea la bunurile materiale și grijile față de acestea, prin întreruperea legăturilor cu rudele și prietenii, dar mai ales prin lepădarea de propriul sine egocentrist, care-l poate conduce spre cumplitul păcat al mândriei. A doua treaptă este virtutea esențială a ascultării față de părintele duhovnicesc din mănăstire, care presupune așa-numita «tăiere a voii», adică renunțarea la propriile alegeri și acceptarea necondiționată a îndrumărilor oferite de părintele cu experiență duhovnicească verificată și confirmată în timp. Aceasta înseamnă că cel ce intră în mănăstire nu mai face voia lui, ci voia lui Dumnezeu, exprimată prin persoanele responsabile de acel așezământ monahal, adică starețul și, respectiv, duhovnicul. Este o mare binecuvântare pentru cel care reușește să renunțe la propria voie și să se încredințeze celui mai mare, pentru că, astfel, scapă de multe ispite și necazuri. După cum, în armată, «ordinul se execută, nu se discută», tot astfel, în mănăstire, ascultarea față de stareț, ce presupune îndeplinirea concretă a unei slujiri, este obligatorie pentru fiecare viețuitor al așezământului monahal; cu deosebirea, față de ordinul militar, că ascultarea monahală este sau trebuie să fie asumată cu bucurie, viețuitorul din mănăstire împlinind-o cu conștiința că ea vine de la Însuși Dumnezeu”, a subliniat Ierarhul locului.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei Buzăului și Vrancei.

În semn de prețuire pentru activitatea sa pastoral-misionară și administrativ-gospodărească, preotul paroh Valentin Mihalcea a primit rangul onorific de sachelar.