Catedrala voievodală „Adormirea Maicii Domnului“ din Buzău a îmbrăcat haine de sărbătoare. În ajunul hramului locaşului de cult, vineri, 14 august 2015, Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, împreună cu un sobor de slujitori, a oficiat slujba Vecerniei cu Litie, urmată de Prohodul Maicii Domnului. După cântarea celor trei stări ale Prohodului, clericii şi credincioşii au mers în procesiune, cu Sfântul Epitaf, în jurul catedralei. În timpul procesiunii, s-au făcut patru opriri, în cadrul cărora diaconii au rostit ectenii. La final, Înaltpreasfinţia Sa a rostit şi un cuvânt de învăţătură.

„Credincioşii îşi exprimă, prin acest imn, sentimente de recunoştinţă faţă de Dumnezeu, faţă de Maica Domnului, singura care s-a învrednicit să-L primească în pântecele ei cel pururea fecioresc pe Dumnezeu Cel neîncăput. De aici, îndatorirea noastră de a-i arăta cinstirea cuvenită, prin cântări, acatiste, paraclise, participarea la Sfânta Liturghie, prin îngenunchierea în faţa icoanei sale şi rostirea de rugăciuni, cu foarte multă credinţă şi evlavie, fiind siguri că Maica Domnului, ca una care a trăit pe pământ, crede necazurile şi neputinţele oamenilor, ascultă rugăciunile lor şi le duce la Fiul ei. Dar cea mai mare cinstire pe care o putem aduce Maicii Domnului, ca de altfel tuturor sfinţilor, este aceea de a-i urma exemplul“, a subliniat Chiriarhul Buzăului şi Vrancei.

Zidită pe locul altei biserici mai vechi, Catedrala „Adormirea Maicii Domnului“ din Buzău datează din anul 1649 şi este ctitoria voievodului Matei Basarab. Pictura în frescă a sfântului locaş este opera lui Nicolae Teodorescu şi a nepotului său, pictorul Gheorghe Tattarescu.

Sâmbătă, 15 august, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian s-a aflat în mijlocul obştii monahale de la Mănăstirea vrânceană Muşinoaele, cu prilejul hramului. Alături de un sobor de preoţi şi diaconi, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în biserica închinată praznicului Adormirii Maicii Domnului. În cuvântul de învăţătură rostit la sfârşitul slujbei, Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat semnificaţia sărbătorii de pe 15 august şi rolul Sfintei Fecioare Maria în istoria mântuirii neamului omenesc.

„Sărbătoarea de astăzi, deşi face pomenire despre despărţirea sufletului de trup, adică despre moartea biologică a Maicii Domnului, nu este o zi de întristare, ci de bucurie, o zi în care noi ne întâlnim cu Sfânta Fecioară Maria în rugăciune şi ne simţim parcă mai aproape de ea decât în orice altă zi din cursul anului, pentru că este sărbătoarea în care îngerii din ceruri, împreună cu sfinţii, prăznuiesc şi se bucură de prezenţa ei. Este ziua intrării sale cu trupul în ceruri, în Împărăţia lui Dumnezeu […]. Ne bucurăm că v-aţi ostenit să veniţi la această mănăstire, întrucât este bun lucru şi folositor, din punct de vedere duhovnicesc, ca la o astfel de zi de sărbătoare credinciosul să-şi îndrepte paşii spre mănăstire, să-i închine, ca ofrandă, lui Dumnezeu, alături de celelalte fapte bune“, a precizat Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian.

Credincioşii prezenţi în număr impresionant la hramul aşezământului monahal au avut de înfruntat atât căldura caniculară, dar şi distanţa până la mănăstire, cea mai apropiată localitate fiind la 20 de km.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul“.

Mănăstirea Muşinoaele a fost ctitorită de Sfântul Sfinţit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi. Mai târziu, stareţul Dimitrie, considerându‑se un împlinitor al dorinţei ctitorului, a ridicat o biserică nouă, de lemn, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“. Între timp, aceasta s-a ruinat, fiind zidit un alt locaş de cult, prin strădania stareţului Evghenie Hulea.

După anul 1990, aici, au fost construite două paraclise, unul cu hramurile „Pogorârea Sfântului Duh“ şi „Acoperământul Maicii Domnului“, iar al doilea cu hramurile „Sfântul Ioan Botezătorul“ şi „Sfântul Ierarh Nicolae“, precum şi o casă arhierească, mai multe chilii şi anexe.

Ajunsă într-o stare avansată de degradare, biserica stareţului Evghenie Hulea a fost demolată şi în locul ei s-a ridicat actuala biserică a aşezământului monahal, cu acelaşi hram – „Adormirea Maicii Domnului“.

Toate aceste lucrări s-au făcut prin osteneala părintelui protosinghel Cleopa Nechita, care este stareţul mănăstirii din 1990 până în prezent.