Praznicul Întâmpinării Domnului, la Mănăstirea Sihastru

Marţi, 2 februarie 2016, de praznicul Întâmpinării Domnului, Mănăstirea Sihastru din judeţul Vrancea s-a aflat în sărbătoare. Bucuria duhovnicească a măicuţelor care se roagă şi se nevoiesc în această veche vatră monahală a fost sporită de prezenţa, în mijlocul lor, a Înaltpreasfinţitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, care a oficiat Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, în biserica mănăstirii, aflată sub ocrotirea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Răspunsurile la strană au fost date de Grupul psaltic misionar Sfântul Roman Melodul.

În cuvântul de învăţătură, ierarhul a explicat înţelesurile duhovniceşti ale sărbătorii din 2 februarie şi i-a îndemnat pe toţi cei prezenţi să urmeze exemplul bătrânului Simeon şi al proorociţei Ana, care au fost oameni drepţi şi credincioşi.

„Se cuvine ca fiecare dintre frăţiile voastre să vă străduiţi a fi un Simeon sau o proorociţă Ana, ca să-L primiţi, nu în braţe, ci în suflet, pe Mântuitorul Iisus Hristos, din a Cărui viaţă pământească prăznuim, astăzi, momentul aducerii Sale la Templul din Ierusalim, unde a fost întâmpinat de către bătrânul Simeon. Pentru ca Hristos să intre în sufletele noastre, trebuie să ne străduim mai mult decât am făcut-o până acum, să fim oameni buni, iubitori, cu adevărat credincioşi; să ne ajutăm unii pe alţii şi să nu ne depărtăm niciodată de Ierusalim, adică de Biserică, pentru că, aici, găsim alinarea sufletelor noastre, ajutorul şi mila lui Dumnezeu. Pentru rugăciunile dreptului Simeon şi ale proorociţei Ana, nădăjduim că Mântuitorul Hristos ne va ocroti şi pe noi de toată reaua întâmplare şi ne va ajuta să ne purtăm crucea vieţii cu aceeaşi hotărâre, cu aceeaşi bucurie şi, mai ales, cu credinţă şi iubire unii faţă de alţii“, a spus Întâistătătorul Eparhiei de la Curbura Carpaţilor.

Totodată, Înaltpreasfinţia Sa a evidenţiat importanţa participării la sfintele slujbe ale Bisericii pentru dobândirea mântuirii.

„Scopul prezenţei dumneavoastră în biserică, motivul pentru care cercetaţi o mănăstire, atunci când mergeţi în pelerinaj, este acela de a vă ruga stăruitor lui Dumnezeu, ca să vă ajute să biruiţi ispitele ce vin din afară sau din interior, să vă sfinţiţi viaţa, cu nădejdea moştenirii Împărăţiei cerurilor. Dacă nu gândim astfel, nu suntem creştini, pentru că nu este suficient să te rogi în biserică doar pentru aici şi acum, făcând abstracţie de dimensiunea eternă a existenţei umane. Dacă avem o asemenea gândire, suntem mai de plâns decât toţi păgânii, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Vocaţia noastră, în calitate de creştini, este aceea de a ne trăi viaţa pământească frumos, în perspectiva dobândirii vieţii veşnice“, a precizat Chiriarhul Buzăului şi Vrancei.

Cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian l-a hirotonit în treapta de diacon pe teologul Daniel Lemnaru-Argatu. De asemenea, ieromonahul Isidor Iacob, duhovnicul aşezământului monahal, a fost hirotesit protosinghel, un rang bisericesc ce îi conferă dreptul de a purta cruce şi bederniţă.