În ziua de prăznuire a Schimbării la Față a Domnului, sâmbătă, 6 august 2016, Schitul Cetățuia din județul Buzău și-a sărbătorit hramul. Programul liturgic a început vineri seară, 5 august, cu slujba Privegherii, oficiată de părintele protosinghel Ioachim Nicolae, duhovnicul așezământului monahal, alături de alți preoți și diaconi.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită, după miezul nopții, de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în biserica veche a schitului, închinată acestui mare praznic împărătesc. La final, s-a oficiat și o slujbă de pomenire pentru ctitorii așezământului, trecuți la cele veșnice.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a hirotesit-o pe monahia Varsanufia Folea în egumenă a Schitului Cetățuia.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat semnificațiile duhovnicești ale sărbătorii din 6 august.

„Momentul Schimbării la Față a Domnului nostru Iisus Hristos, de care s-au bucurat trei dintre ucenicii Săi – Petru, Iacob și Ioan – este de o importanță covârșitoare, deoarece, pe muntele Taborului, Mântuitorul ne-a arătat, cu puțin timp înainte de Sfintele Pătimiri, cum avea să fie trupul Său după Înviere; un trup transfigurat, adică pnevmatizat sau spiritualizat, care, deși dădea impresia de materialitate, era impregnat de energie, revărsând lumină asupra celor din jur. Lumina ce țâșnea din interiorul trupului lui Hristos transfigurat erau, de fapt, energiile divine necreate ce izvorăsc din ființa dumnezeiască, pe care Domnul Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu, de o ființă cu Tatăl și cu Duhul, o deținea în mod integral, dar pe care nu Și-a descoperit-o, decât în acel moment extraordinar. Iar aceasta a făcut-o pentru a-i convinge pe discipolii Săi că El este mai mare decât Moise și Ilie – simbolurile Legii și ale proorocilor Vechiului Testament – și că numai cel ce crede în El, ca Fiu al lui Dumnezeu întrupat, răstignit și înviat, primește în Biserică, prin lucrarea Duhului Sfânt, o energie divină asemănătoare, care le sfințește viața.

O astfel de energie necreată am primit și noi, când am fost botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prin Sfânta Taină săvârșită de slujitorii canonici ai Bisericii lui Hristos. Prin afundarea în apa sfințită din cristelniță, omul cel vechi din ființa celui ce se botează moare, dar înviază întru Hristos un om nou, pe care Dumnezeu-Tatăl îl înfiază, socotindu-l frate duhovnicesc al unicului Său Fiu, Domnul Hristos, Cel Ce S-a jertfit pe cruce tocmai pentru a-i conferi omului o nouă identitate. Energia divină necreată pe care o primim de la Hristos, prin Duhul Sfânt, în Sfintele Taine săvârșite de urmașii Sfinților Apostoli (arhierei și preoți), în Biserică, se numește har; de reținut că numai prin această putere divină este posibilă unirea noastră cu Dumnezeu.

Din norul luminos apărut în momentul transfigurării lui Hristos, umbrindu-i pe cei trei ucenici, s-a auzit și glasul Tatălui din ceruri, Care L-a prezentat pe Mântuitorul drept Fiul Său Cel iubit, întru Care a binevoit să împlinească lucrarea de mântuire a neamului omenesc (cf. Matei 17, 5). Cuvintele respective fuseseră rostite și la Teofanie, cu prilejul Botezului Domnului în râul Iordan, însă, pe Tabor, Dumnezeu-Tatăl a adăugat un îndemn, adresat nu numai celor trei reprezentanți ai colegiului apostolic, ci tuturor oamenilor: «pe Acesta ascultați-L»; cu alte cuvinte, împliniți tot ceea ce v-a învățat El, în timpul viețuirii Sale pământești, și din care esențialul îl găsim în Sfânta Sa Evanghelie. Așadar, nu este suficient să auzim cuvintele lui Hristos doar cu urechile, ci să le ascultăm cu mintea și cu inima, iar voința să ne-o încordăm, pentru a le întrupa în faptă, spre folosul nostru sufletesc și spre slava lui Dumnezeu“, a spus Chiriarhul Buzăului și Vrancei.

Schitul Cetățuia este situat la aproximativ 2 kilometri de Mănăstirea Ciolanu, pe un platou ascuns de codrii seculari dominați de fagi și stejari. Biserica veche a schitului, cu hramul Schimbarea la Faţă, a fost ridicată, între anii 1854-1862, prin strădania singhelului Iosif și a ucenicilor săi, Eftimie și Isidor, cu ajutorul episcopului Filothei al Buzăului şi al unor creştini râvnitori.