La Catedrala „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău, Sfânta Liturghie din Duminica Floriilor a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, împreună cu un sobor de cinci preoți și doi diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a explicat că, „deși ne introduce în Săptămâna Sfintelor Pătimiri, praznicul Intrării Domnului în Ierusalim este, totuși, un popas duhovnicesc de bucurie, întrucât Mântuitorul Iisus Hristos, prin învierea prietenului Său, Lazăr din Betania, ne încredințează încă o dată despre puterea Lui dumnezeiască, prin care ne va învia pe toți la sfârșitul istoriei. Tocmai de aceea, creștinii, purtând în mâini ramuri de finic sau de salcie sfințite, ca semne ale biruinței, se gândesc cu încredere și speranță la Biruitorul morții, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Care, prin propria Sa moarte și Învierea cea de a treia zi, a omorât moartea, l-a înfrânt pe vrăjmașul diavol o dată pentru totdeauna și ne-a încredințat că și pe noi ne va învia, în ziua cea de apoi”, a spus Ierarhul.

Totodată, Arhipăstorul Buzăului și Vrancei a vorbit despre specificul liturgic și duhovnicesc al Săptămânii Sfintelor Pătimiri.

„Se cuvine ca, în această zi de mare sărbătoare, să ne pregătim duhovnicește pentru urmarea lui Hristos pe drumul Crucii și Învierii Sale, asumându-ne și noi pătimirile Lui, prin răstignirea păcatelor și cugetelor viclene ce ne împresoară, pentru învierea sufletului din moartea păcatului și unirea cu Hristos Cel înviat din morți. […] De aceea, vă îndemn pe toți să petreceți cât mai creștinește posibil această Săptămână Mare, participând cu gândul și cu inima la sfintele slujbe speciale, numite «Denii», ce vor fi săvârșite începând din această seară și până în Vinerea Mare. Să meditați cu responsabilitate la ceea a făcut Domnul Iisus pentru noi, oamenii păcătoși și neascultători, răscumpărându-ne din blestemul Legii și redându-ne demnitatea de fii ai lui Dumnezeu, după har”, a afirmat Chiriarhul locului.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a citit rugăciunea de binecuvântare a ramurilor de salcie, pe care le-a stropit cu apă sfințită, precum și rugăciunea specială pentru încetarea molimei care amenință tot mai mult viața oamenilor.