În ziua de prăznuire a Înălțării Sfintei Cruci, joi, 14 septembrie 2023, la Mănăstirea Lepșa din comuna vrânceană Tulnici, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

Înaltpreasfinția Sa a slujit în biserica „Izvorul Tămăduirii” și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din incinta așezământului monahal, împreună cu arhim. Sofian Ardelean, exarhul mănăstirilor și schiturilor din Eparhie, protos. Ioan Boboc, duhovnicul Mănăstirii Lepșa, pr. Cristinel Popa, protopop al Protoieriei Panciu, pr. pensionar Lucian Gheorghe din București și pr. Laurențiu Păun, de la Parohia Tulnici.

La slujbă au participat călugărițele din obștea chinoviei de la Lepșa, în fruntea cu maica stareță Mihaela Clim, credincioși din județul Vrancea, precum și din alte zone ale țării.

În predica rostită, Ierarhul locului a vorbit despre schimbarea de perspectivă asupra Crucii, înfăptuită de Mântuitorul Iisus Hristos prin Jertfa Sa de pe Golgota.

„Iubirea de putere, viclenia și ura diavolului față de om au fost biruite prin Sfânta Cruce, care semnifică puterea iubirii nesfârșite a lui Dumnezeu față de noi (cf. I Corinteni 1, 18). Faptul că Hristos Domnul a acceptat să fie răstignit pe Cruce – o moarte considerată umilitoare, rezervată doar sclavilor, la popoarele orientale și la romani – reprezintă dovada pentru întreaga omenire, din acel moment și până la sfârșitul veacurilor, a acestei iubiri dumnezeiești pentru creatura Sa cea mai de preț. Cei care și-au închipuit că, prin răstignire, Îl vor înjosi pe Dumnezeu și vor face ca numele Lui să nu mai fie pomenit s-au înșelat amarnic, pentru că Mântuitorul Hristos, tocmai prin moartea Sa pe Cruce, a schimbat la 180 de grade semnificația ei, din obiect de tortură, demn de dispreț, într-un altar sfânt și, în același timp, sfințitor al Jertfei Sale de bunăvoie. Crucea lui Hristos a devenit emblema, prin excelență, a creștinismului și armă duhovnicească în lupta noastră împotriva diavolului”, a subliniat Părintele Arhiepiscop Ciprian.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.

La momentul rânduit din cadrul Sfintei Liturghii, tânărul Daniel Bahnea, absolvent de Teologie Pastorală, a fost hirotonit în treapta de diacon.