Miercuri, 14 decembrie 2016, dl Viorel Coman, absolvent al Seminarului Teologic Ortodox Chesarie Episcopul din Buzău (2000-2005) și fiu duhovnicesc al Eparhiei Buzăului și Vrancei, și-a susținut cu succes teza de doctorat, la Facultatea de Teologie și Studii Religioase a Universității Catolice de la Leuven, Belgia. În urma acestui eveniment, dl Viorel Coman a devenit doctor în teologie.

Teza candidatului, cu titlul Eclesiologia trinitară a Părintelui Dumitru Stăniloae în contextul dezbaterilor asupra adaosului Filioque: Sinteza eclesiologică dintre hristologie și pnevmatologie, a fost apărată în fața unei comisii formate din unii dintre cei mai buni specialiști în domeniu, provenind atât din spațiul teologiei academice catolice, cât și ortodoxe. Printre membrii comisiei, s-au numărat Pr. Prof. Dr. Radu Bordeianu (Universitatea Duquesne, S.U.A.), Pr. Prof. Dr. Sorin Șelaru (Universitatea București) și Pr. Prof. Dr. Kristof Struys (Universitatea Catolică de la Leuven).

În lucrarea sa, redactată în limba engleză, autorul explorează potențialul ecumenic al teologiei Pr. Dumitru Stăniloae, în cadrul discuțiilor apărute în secolul XX, cu referire la implicațiile eclesiologice ale doctrinei despre Filioque. Lucrarea, coordonată de Prof. Dr. Peter De Mey şi Prof. Dr. Reimund Bieringer, este o analiză sistematică și istorică a eclesiologiei trinitare a teologului român și a poziției acestuia față de doctrina filioquistă.

Dr. Viorel Coman este licențiat al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București (2005-2009). A obținut titlul de master în teologie la București (2009-2011), dar și la Facultatea de Teologie și Studii Religioase a Universității din Leuven (2011-2012). Pe parcursul studiilor doctorale, a participat la conferințe teologice în străinătate (Brixen, Roma, Praga, Budapesta, Helsinki, Viena) și a publicat numeroase articole și recenzii în reviste de specialitate (Journal of Ecumenical Studies, Irénikon, Logos: A Journal of Eastern Christian Studies, Ephemerides Theologicae Lovanienses, Irish Theological Quartelry, Studii Teologice). În prezent, teologul buzoian este beneficiarul unui grant post-doctoral oferit de Universitatea de la Leuven.