Luni, 13 iunie 2022, de praznicul Sfintei Treimi, credincioșii Parohiei Sălcioara, Protoieria Buzău II, l-au avut în mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Chiriarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica din localitate, aflată sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae, împreună cu un sobor de cinci preoți și doi diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei.

În predica rostită, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a explicat învățătura despre Sfânta Treime.

„Noi ne închinăm unui singur Dumnezeu, dar El este cunoscut și S-a descoperit în trei fețe: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt; este vorba de trei Persoane sau, în termeni teologici, Ipostasuri. Când spunem Dumnezeu Cel Unul, mărturisim că ființa dumnezeiască este deținută în întregime de fiecare Persoană. Ființa divină nu se împarte la trei, deoarece ar însemna că există trei dumnezei. Or, noi ne închinăm singurului Dumnezeu adevărat, Unul în ființă, dar întreit în Persoane. Tatăl este cauza sau principiul celorlalte două Persoane, pentru că Îl naște pe Fiul și Îl purcede pe Duhul Sfânt. Așadar, un atribut caracteristic Tatălui este nenașterea, adică nu este născut, ci există prin Sine Însuși din veșnicie. Mai reținem că Fiul S-a născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, însă nașterea Lui după trup are început. Sfinții Părinți sintetizează astfel această realitate: Fiul S-a născut din veșnicie din Tatăl fără de mamă, iar în timp, din mamă fără de tată”, a menționat Ierarhul locului.

În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul Teodor Nicolae Bîrlea, absolvent de Teologie Pastorală, a fost hirotonit în treapta de diacon.

La final, preotul paroh Iordănel Stan a primit rangul onorific de iconom, în semn de apreciere pentru lucrarea pastorală și administrativ-gospodărească.

Biserica Parohiei Sălcioara a fost ridicată din temelie între anii 1928-1938. După cutremurul din 1977, s-au efectuat o serie de reparații la lăcașul de cult și s-a restaurat pictura interioară, biserica fiind resfințită în data de 24 aprilie 1995.