În ziua praznicului Bunei Vestiri, sâmbătă, 25 martie 2023, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, s-a rugat împreună cu obștea Mănăstirii buzoiene Ciolanu. Călugării de la acest așezământ monahal și numeroși credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Chiriarhul locului în biserica mare a mănăstirii, aflată sub ocrotirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Răspunsurile la strană au fost date de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei.

Din sobor au făcut parte: protos. Veniamin Anghel – starețul Mănăstirii Ciolanu, pr. consilieri eparhiali Ionuț-Cristian Vuță și Dan Necula, pr. Vasile-Gabriel Gherghe – Parohia „Sfântul Nicolae” din municipiul Buzău, pr. Gabriel-Adrian Dinu – slujitor la Mănăstirea Ciolanu, pr. Nicolae Ardeleanu – slujitor la Mănăstirea Barbu din județul Buzău, și pr. Gabriel Mîndruță – Parohia „Sfântul Teodosie” din municipiul Buzău.

În predica adresată celor prezenți, Înaltpreasfinția Sa a reliefat semnificațiile praznicului Bunei Vestiri.

„Sfânta Fecioară Maria a conștientizat că mesajul pe care Arhanghelul Gavriil i l-a transmis din partea lui Dumnezeu-Tatăl era unul extrem de important; a înțeles că ea este chemată să participe la împlinirea unui plan dumnezeiesc și, drept urmare, în duh de ascultare și smerenie desăvârșită, a rostit acele cuvinte mântuitoare, care ne mângâie sufletele tuturor: «Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău» (Luca 1, 38). Trebuie să subliniem aici că, în acel moment, s-a produs zămislirea cea mai presus de fire sau întruparea Fiului lui Dumnezeu în pântecele ei neprihănit, prin lucrarea creatoare a Duhului Sfânt, după care nașterea Sa cu trup omenesc avea să se petreacă după nouă luni, în condiții de smerenie desăvârșită, în peștera din proximitatea cetății Bethleem. Iată cum Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, plecând cerurile și deșertându-Se de slava Sa dumnezeiască, a primit să coboare pe pământ, luând «chip de rob» (Filipeni 2, 7), cu scopul de a-l izbăvi pe om din robia păcatului, a morții și a iadului. Din acest motiv, sărbătoarea de astăzi este prilej de bucurie duhovnicească pentru toți creștinii ortodocși, mulțumindu-i cu recunoștință Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pentru faptul că s-a învrednicit să coopereze cu Dumnezeu Însuși la împlinirea planului de mântuire a neamului omenesc de sub stăpânirea celui rău. Totodată, Îl preamărim pe Împăratul cerurilor, Hristos Domnul, pentru că, din iubire față de oameni, S-a întrupat și a pătimit de bunăvoie chinuri și moarte pe Cruce, pentru a-l împăca pe om cu Dumnezeu și a-i reda Raiul pe care-l pierduse, oarecând, prima pereche de oameni, Adam și Eva”, a precizat Ierarhul Buzăului și Vrancei.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, tânărul Teodor-Ionuț Însurățelu – secretar al Mănăstirii Ciolanu, a fost hirotesit întru ipodiacon, iar în cadrul slujbei, tânărul Paul-Ștefan Mușat, absolvent de Teologie Pastorală, a fost hirotonit în treapta de diacon.

Tot în această zi, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a sfințit trapeza Centrului Cultural-Educațional „Dionisie Romano” din incinta Mănăstirii Ciolanu, amenajată și dotată în anii 2022-2023, care a primit hramul „Sfântul Cuvios Eufrosin Bucătarul”.