Duminică, 14 august 2016, a fost zi de mare sărbătoare în Parohia Râmnicelu din județul Buzău. Numeroși credincioși au participat la Sfânta Liturghie oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, în biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din localitate. În continuare, s-a săvârșit o slujbă de Parastas pentru ctitorii sfântului locaș, trecuți la cele veșnice. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic misionar Sfântul Roman Melodul al Eparhiei.

Cu acest prilej, ierarhul a sfințit un complex social, format din capelă mortuară, sală de mese cu bucătărie și o bibliotecă parohială, după care a binecuvântat lucrările efectuate, în ultima perioadă, la locașul de cult, care datează din anul 1781.

În cuvântul de învățătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa a explicat înțelesurile Evangheliei din Duminica a 8-a după Rusalii, în care ni s-a relatat minunea înmulțirii pâinilor și a peștilor de către Mântuitorul Iisus Hristos (cf. Matei 14, 14-22), arătând că, mai întâi, trebuie să ne hrănim sufletul cu ascultarea cuvântului lui Dumnezeu și, apoi, să oferim hrană trupului.

„În timpul vieții Sale pământești, Mântuitorul Hristos a întâlnit de nenumărate ori oameni săraci și suferinzi, cărora le oferea fie cuvânt de îmbărbătare și mângâiere duhovnicească, fie vindecarea concretă de diferite boli trupești și sufletești. Însă, în ceea ce privește hrana necesară existenței biologice, oricât i-ar fi compătimit pentru lipsurile lor materiale, Domnul Iisus nu Și-a propus să le ofere totdeauna, gratuit, mâncare și băutură. De reținut că doar de două ori a săvârșit minunea înmulțirii pâinilor, cu scopul de a sătura mulțimile flămânde, în împrejurări concrete; ambele s-au petrecut în pustie, unde Mântuitorul a hrănit, prima dată, cu cinci pâini și doi pești, «ca la cinci mii de bărbați, afară de femei și de copii» (Matei 14, 21), iar a doua oară, doar cu șapte pâini și câțiva peștișori, a săturat circa patru mii de bărbați, afară de femei și de copii (cf. Matei 15, 32-39). De ce a procedat astfel? Pentru ca omul să nu cadă în ispita de a aștepta hrană pentru trup, fără să muncească; desigur, excepție fac cei ce nu pot să lucreze, din pricina unor boli sau infirmități trupești. Din nefericire, tocmai așa gândiseră primii beneficiari ai minunii despre care s-a făcut vorbire astăzi.

Sfântul Evanghelist Ioan ne spune că Mântuitorul Hristos, «cunoscând că (mulțimile, n.n.) au să vină și să-L ia cu sila ca să-L facă rege, S-a dus iarăși în munte, El singur» (Ioan 6, 15), ca să se roage, în timp ce ucenicii Săi se îndreptau cu corabia spre cealaltă parte a Mării Galileii. Când L-au întâlnit, a doua zi, în cetatea Capernaum, Iisus le-a reproșat: «Adevărat, adevărat zic vouă: Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut minuni, ci pentru că aţi mâncat din pâini şi v-aţi săturat» (Ioan 6, 26). Atunci, Domnul Hristos, asumându-Și riscul de a nu fi bine înțeles, le-a vorbit despre o altfel de pâine, «care se coboară din cer şi care dă viaţă lumii» (Ioan 6, 33). Mai mult, S-a recomandat pe Sine ca fiind «pâinea vieţii» (Ioan 6, 35), după care a afirmat în modul cel mai clar cu putință, zicând: «Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi» (Ioan 6, 54). Repetând de mai multe ori cuvintele de mai sus, Mântuitorul a insistat asupra unui adevăr de credință fundamental, și anume că El, Fiul lui Dumnezeu întrupat, este adevărata mâncare și adevărata băutură, fără de care nimeni nu poate dobândi viața veșnică. Prin aceasta, căuta să le explice celor prezenți în ce va consta Sfânta Euharistie, pe care urma s-o instituie, la Cina cea de Taină, cu o zi înainte de răstignirea Sa pe cruce. Astfel, de atunci și până astăzi, cei ce cred în dumnezeirea lui Hristos, au șansa de a se împărtăși cu Trupul și Sângele Său, sub chipul pâinii și al vinului, peste care s-a coborât harul Preasfântului Duh, invocat în rugăciune de către arhiereu sau preot, în cadrul Sfintei Liturghii“, a precizat Chiriarhul Buzăului și Vrancei.

În semn de apreciere pentru activitatea pastoral-misionară și administrativă, preotul paroh, George-Marius Pană, a fost hirotesit iconom, iar preotul coslujitor, Florentin-Mădălin Baciu, sachelar. De asemenea, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian a oferit o distincție de vrednicie dlui Dumitru Stanciu, pentru sprijinul acordat la finalizarea lucrărilor de renovare și înfrumusețare a bisericii, primind la rândul său din partea comunității parohiale o icoană diptic, cu chipul Maicii Domnului și al Mântuitorului Iisus Hristos.