Ziua Culturii Naționale a fost marcată miercuri, 15 ianuarie 2020, la Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu” din Râmnicu Sărat, printr-un eveniment de înaltă ținută, în cadrul căruia au evoluat artiști cu nume sonore, recunoscuți național și internațional: actrița Lamia Beligan, soprana Silvia Sorina Munteanu și pianista Viorela Ciucur. Spectacolul de poezie și muzică face parte din turneul România multiculturală, un periplu poetico-muzical, întreprins de Asociația Culturală Pro Valores, în scopul de a reliefa una dintre caracteristicile fundamentale ale Romaniei – multiculturalismul.

Au fost prezentate poezii scrise de Mihai Eminescu, dar și de poeți proveniți din diferite etnii: maghiară, germană, evreiască, armeană, greacă, polonă, care au trăit pe teritoriul actual al României: Sándor Petőfi, Endre Ady, Nikolaus Lenau, Maria Banuș, Nina Cassian, Haig Acterian, Alexandru Philippide și Alexandru Macedonski. De asemenea, au fost interpretate unele dintre cele mai frumoase arii și lieduri compuse de creatori români, relevându-se astfel publicului un adevărat univers liric românesc.

Manifestarea a avut și un caracter caritabil. În urma unei donații, spectatorii au putut intra în posesia unui obiect unicat, handmade, pus la dispoziție de Surpise Box București. Fondurile strânse au fost destinate campaniei Viitorul artei, având ca scop sprijinirea tinerilor muzicieni valoroși.

La eveniment a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, alături de consilieri eparhiali, protoierei, reprezentanți ai autorităților locale, precum și numeroși râmniceni.

În cuvântul rostit la finalul evenimentului, Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța acestei zile pentru cultura și spiritualitatea românească, dar și necesitatea evadării din cotidian și a participării la astfel de manifestări care hrănesc, înalță și înnobilează sufletul.

Se împlinesc 10 ani de când, în baza unei legi elaborate de Parlamentul României, este cinstită Cultura Națiunii Române, cu prilejul zilei de naștere a poetului național, Mihai Eminescu. Se cuvenea să se împlinească o lipsă, pentru că o națiune nu poate dăinui fără credință, fără cultură, fără o limbă curată, coerentă, fără o spiritualitate. Acestea sunt și elementele definitorii ale identității noastre românești.

Ziua Culturii Naționale este un prilej potrivit de a ne sustrage din noianul preocupărilor cotidiene și de a reflecta la ceea ce au înfăptuit înaintașii noștri, din toate punctele de vedere, dar mai ales în ceea ce privește fundamentul cultural al poporului român. Trebuie să cercetăm și să adâncim această componentă, această dimensiune a identității noastre românești, mai ales acum, când este pusă sub semnul relativismului de factori mai mult sau mai puțin cunoscuți. Cu prilejul altui eveniment, desfășurat tot aici, mă adresam tinerilor și o fac și acum: să fiți cu foarte multă luare aminte, iar dumneavoastră, cei mai în vârstă, să vă străduiți să insuflați dragostea de frumos, de cultură, de limbă, pentru că numai astfel putem să ne arătăm recunoștința față de cei care au trudit la conturarea profilului spiritual și cultural al românului. Este bine să evocăm evenimente și personalități ale trecutului, este bine să ne aducem aminte, să comemorăm nume de eroi, de sfinți, dar este foarte important și să împlinim ceea ce ei ne-au învățat, ceea ce ei ne-au transmis.

Poezia, muzica și literatura hrănesc sufletul, așa cum o fac, din punct de vedere duhovnicesc, și credința cu rugăciunea. Am fost plăcut impresionat să aud interpretându-se, la începutul acestui eveniment, rugăciunea «Tatăl nostru», al cărei autor este Însuși Dumnezeu întrupat. Această rugăciune a fost integrată în patrimoniul cultural universal și asumată cu toată convingerea, dragostea și credința, nu numai a noastră, a celor de aici, ci a tuturor celor care au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Când auzi rugăciunea «Tatăl nostru» interpretată nu doar în biserică, ci și într-un sanctuar cultural, simți că, într-adevăr, îți hrănește sufletul. Deci, este necesar, chiar vital ca, din când în când, să mai lăsăm preocupările ce ne absorb prea mult în cotidian și să ne hrănim și sufletul, și mintea, și inima cu astfel de evenimente, de natură să ne înalțe sufletește, să ne unească și, mai ales, să ne apropie de Dumnezeu. Preoții, în Sfântul Altar, în biserică și, iată, artiști de calitate, devotați unei slujiri, aceea a semenilor, săvârșesc misiunea de a se oferi pe ei înșiși ascultătorilor, dar mai ales de a le facilita legătura cu divinitatea, de a înălța și înnobila sufletul”, a subliniat Ierarhul locului.

Evenimentul, organizat de Primăria municipiului Râmnicu Sărat, a avut o dublă semnificație: marcarea Zilei Culturii Naționale și deschiderea anului Florica Cristoforeanu – 60 de ani de la trecerea în eternitate a marii artiste.

Arhid. Gianin-Cristian Oprea

Inspector de specialitate – Biroul Muzică sacră