Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” Buzău a continuat activitățile lingvistice inedite și în „Săptămâna limbii franceze și a francofoniei” din acest an. Catedra de Limbi moderne a continuat astfel tradiția ultimului deceniu, de a sărbători, conform specificului vocațional al liceului, Ziua Internațională a Francofoniei, 20 martie, împreună cu alte instituții de cultură și educație, din cele 88 de state membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei.

În acest scop, în condițiile limitative impuse de reglementările legale, profesorul de Limba franceză și elevii clasei a XII-a s-au reunit în paraclisul Seminarului Teologic buzoian vineri, 19 martie 2021, pentru a săvârși Acatistul Sfintei Cruci în această limbă, dând astfel glas proslăvirii lui Dumnezeu și Cinstitei Cruci așa cum ortodocșii de limbă franceză o fac în viața lor religioasă cotidiană.

A fost un prilej și de reliefare a universalității Ortodoxiei, așezată pe premise multilingve, încă de la întemeierea Bisericii văzute (Fapte 2, 2-11), și de încredințare a celor ce au acum oportunitatea de a studia transfrontalier și de a se forma în „societatea cunoașterii” că „Duhul suflă unde voiește” (cf. Ioan 3, 8) și că există trăire duhovnicească și viață liturgică și în țări neasociate, în mod obișnuit, istoric sau biblic, cu duhul Ortodoxiei.

Totodată, am pus în evidență contribuția modelului educațional francez la consolidarea sistemului de învățământ românesc, începând cu reformatorul Spiru Haret – primul român doctor la Sorbona, dar și a unei întregi pleiade de intelectuali români care, școliți în universitățile de la Paris sau Montpellier, s-au întors în patrie pentru a pune în practică noi idei de reînnoire socială și politică, dar și pentru a articula cultura și limba română cu creuzetul latin dezvoltat generos în orașele universitare ale Franței.

Momentul de slujire și învățare se înscrie în agenda acestui eveniment internațional: https://openagenda.com/20mars2021/events/atelier-pratique-acathiste-orthodoxe-en-francais, alături de mii de astfel de evenimente culturale și educaționale menite să celebreze valorile promovate de francofonie, precum și tezaurul nemăsurat al vorbirii limbii franceze, ca limbă nativă sau străină.

Fiind a cincea dintre cele mai uzitate limbi pe plan mondial, vorbită în 47 de țări, pe cinci continente, franceza este limba oficială a 247 de milioane de persoane și limba de uz curent pentru 315 milioane de locuitori, care formează sărbătorita comunitate francofonă din aceste zile.

Pr. Cristian Marius Dima

Profesor de Limba franceză

Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” Buzău