În perioada 14 noiembrie – 25 decembrie 2020, la nivelul parohiilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, a fost implementat proiectul catehetic Dăruind, vei dobândi!, inițiat de Sectorul Cultural-educațional, prin Biroul Catehizare, învățământ și activități cu tineretul, ca strategie locală integrată programului național Hristos împărtășit copiilor.

Proiectul s-a adresat copiilor, adolescenților și tinerilor, urmărind cunoașterea și argumentarea semnificației religioase a marelui praznic al Nașterii Domnului, integrarea beneficiarilor în comunitatea liturgică și parohială, dezvoltarea laturii social-filantropice și a creativității artistice și literare.

Întâlnirile catehetice au pornit de la anumite repere tematice, dintre care amintim: Postul Crăciunului – pelerinaj către Pruncul Iisus din Betleem; Maica Domnului – ocrotitoarea copiilor; Sfântul Apostol Andrei în Sciția Minor (Dobrogea); Sfântul Nicolae – prietenul copiilor; Primirea Pruncului Iisus în sufletele noastre prin spovedanie și împărtășanie; Nașterea Domnului – bucuria copiilor și a părinților.

Având în vedere situația generată de pandemia de coronavirus, o serie de activități, precum interpretarea de colinde, concursuri de poezie, realizarea unor felicitări de Crăciun, proiecții de film, tururi virtuale ale unor obiective religioase și culturale, au fost desfășurate on-line.

Conform datelor furnizate de protoierii, proiectul a fost implementat în 183 de parohii, rezultând un număr de aproximativ 2.893 de beneficiari, după cum urmează: Protoieria Buzău I – 19 parohii (425 de beneficiari); Protoieria Buzău II – 38 de parohii (577 de beneficiari); Protoieria Pătârlagele – 25 de parohii (389 de beneficiari); Protoieria Râmnicu Sărat – 30 de parohii (325 de beneficiari); Protoieria Focșani I – 7 parohii (208 beneficiari); Protoieria Focșani II – 8 parohii (124 de beneficiari); Protoieria Panciu – 56 de parohii (845 de beneficiari).

Din analiza datelor și a materialelor foto-video transmise către Biroul Catehizare, învățământ și activități cu tineretul, s-a constatat că, în măsura resurselor umane și materiale de care a dispus fiecare parohie, slujirea catehetică a fost tratată cu responsabilitate și implicare de către preoți, copiii dovedind receptivitate față de acțiunile propuse. Îmbucurător este și faptul că unii dintre preoții care au desfășurat acest proiect au cooptat profesori de Religie, de alte specialități (Arte plastice, Muzică, Limba română), teologi, învățători și voluntari care le-au fost de un real folos în etapele și acțiunile catehetice respective.

Proiectul a avut și o dimensiune filantropică, ceea ce a stimulat vizibil o participare mai mare și mai activă din partea elevilor din comunitate, sensibili la problemele sociale ale semenilor lor, reușind să aducă bucurie în sufletele celor necăjiți, prin ajutorarea acestora cu diferite daruri.

În concluzie, proiectul catehetic Dăruind, vei dobândi! s-a dovedit a fi un succes, întrucât preoții, învățătorii, profesorii de Religie și de alte discipline au reușit să mobilizeze copiii din parohii, prin activitățile derulate, consolidând astfel Biserica cea vie.

Pr. Dan Necula

Inspector de specialitate

Biroul Catehizare, învățământ și activități cu tineretul