Biserica Parohiei Dâmbroca din județul Buzău, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost târnosită duminică, 20 noiembrie 2022, în urma încheierii lucrărilor de renovare. Slujba de sfințire a lăcașului de cult a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei.

De dimineață, Chiriarhul a înconjurat biserica, a uns-o cu Sfântul și Marele Mir și a stropit-o cu apă sfințită la exterior, apoi a târnosit Sfânta Masă a Altarului și a sfințit pictura și icoanele de pe catapeteasmă. În continuare, Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie și un parastas pentru ctitorii și slujitorii lăcașului de închinare, trecuți la cele veșnice. Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Eparhiei a oferit răspunsurile la strană.

Din soborul slujitor au făcut parte pr. Constantin Călin, protopop al Protoieriei Buzău I, pr. Marius-Daniel Ciobotă, protopop al Protoieriei Buzău II, pr. Georgian Chioreanu, secretar în cadrul aceleiași protoierii, pr. Ioan-Cornel Mocliuc, de la Parohia Moșești, și pr. paroh Ionel Cristea.

În predica referitoare la Evanghelia Duminicii a 26-a după Rusalii (Luca 12, 16-21), Părintele Arhiepiscop Ciprian a reliefat înțelesurile Pildei bogatului căruia i-a rodit țarina.

„Trebuie să fim cu multă luare‑aminte și să ne lepădăm de ispita de a crede că ne aparține ceva, cu adevărat, aici, pe pământ. Mi‑aș îngădui să vă reamintesc o inscripție foarte interesantă și plină de înțelepciune, pe care am citit‑o undeva în Capadocia, pe frontispiciul unei case grecești: «Astăzi este a mea, mâine este a ta, dar niciodată a cuiva!». Oricât de mare și frumoasă ar fi casa pe care ai realizat‑o, nu trebuie să‑ți legi prea mult inima de ea, ci mai degrabă să ai conștiința că nu‑ți aparține decât temporar; că ești doar un administrator al bunurilor cu care te binecuvintează Dumnezeu și pe care trebuie să le lași generațiilor viitoare. Să fim cu toții înțelepți și să ne străduim ca dreapta credință pe care am primit‑o de la părinții noștri să fie lucrătoare prin iubire, adică să se convertească și să se adeverească prin toată fapta cea bună. Acum, în perioada Postului Nașterii Mântuitorului Hristos, avem prilejul și posibilitatea de a oferi daruri celor lipsiți și neajutorați, având conștiința că ceea ce deținem temporar este darul lui Dumnezeu, pe care trebuie să‑l împărțim cu aproapele nostru. Să medităm, așadar, la mesajul lui Hristos din pilda relatată astăzi, ca să nu ajungem ca bogatul căruia i‑a zis «nebune», ci să ne îmbogățim în Dumnezeu, prin fapte de iubire creștinească”, a explicat Ierarhul locului.

În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul Alexandru Dumitru, absolvent de Teologie Pastorală, a fost hirotonit în treapta de diacon.

Pentru munca depusă la înnoirea sfântului lăcaș, pr. paroh Ionel Cristea a fost hirotesit iconom, iar primarul comunei Săgeata, domnul Sorin Tănase, și alți binefăcători au primit Hrisovul de binecuvântare „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” și câte o icoană a Maicii Domnului.

Biserica din satul Dâmbroca a fost construită între anii 1928-1934. Prin implicarea actualului paroh, ajutat de enoriași și de autoritățile locale, în perioada 2020-2022, lăcașul de rugăciune a trecut prin ample lucrări de restaurare și înfrumusețare, precum finalizarea picturii, în tehnica frescă, începută în anul 2012.