Credincioșii Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din orașul vrâncean Panciu au sărbătorit sâmbătă, 29 iunie 2024, hramul bisericii lor. Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit Sfânta Liturghie, precum și o slujbă de pomenire pentru ctitorii și slujitorii lăcașului de cult, mutați la Domnul.

Din soborul de clerici au făcut parte: pr. Cristinel Popa, protopop al Protoieriei Panciu, pr. Daniel Merloiu, paroh al Parohiei Chicera – Panciu, pr. Maricel Bunea, paroh al Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Panciu, pr. George Baban, paroh al Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Panciu, și fostul paroh, pr. pensionar Ștefan Aga.

În cuvântul de învățătură, Ierarhul a relatat evenimentele din activitatea Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ la care Sfântul Apostol Petru a fost martor nemijlocit și, totodată, convertirea minunată a lui Saul din Tars, în urma căreia acesta a devenit, din mare persecutor al creștinilor, un Apostol al Domnului, cu numele de Pavel.

„Sfântul Petru a răspuns chemării lui Hristos la apostolie și L-a urmat pe Mântuitorul timp de trei ani și jumătate, fiind martorul cuvântărilor Sale și minunilor pe care le-a săvârșit. Când Domnul i-a întrebat pe ucenici, în Cezareea lui Filip: «Dar voi cine ziceți că sunt?» (Matei 16, 15), Simon Petru, în numele tuturor, L-a mărturisit ca «[…] Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu» (Matei 16, 16). Ucenicul nu descoperise această taină a identității dumnezeiești a Mântuitorului prin intuiția proprie, ci Dumnezeu-Tatăl l-a inspirat să Îl vadă în Persoana lui Iisus Hristos pe Mesia. Mai târziu, pe drumul Damascului, avea să se producă și transformarea radicală a lui Saul, dintr-un aprig prigonitor al creștinilor, într-un zelos propovăduitor al Evangheliei lui Hristos. Mântuitorul știa devoțiunea lui Saul față de Dumnezeu și râvna lui pentru cele sfinte, deși se afla pe o cale greșită, a prigonirii Bisericii, Hristos Domnul identificându-Se, în acel context, cu membrii Bisericii Sale, întemeiată la Cincizecime. Credința pe care noi o mărturisim astăzi este aceeași pe care Sfinții Apostoli Petru și Pavel au propovăduit-o încă de la început, îndeplinindu-și mandatele încredințate de Însuși Mântuitorul Iisus Hristos, când le-a spus: «Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh» (Matei 28, 19), a menționat Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Psaltic Misionar „Sfântul Roman Melodul” al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.