Centrul Cultural-Filantropic „Cuvioasa Parascheva“ din Buzău va demara, începând cu data de 16 martie 2015, un nou program de susţinere a celor mai merituoşi elevi ai judeţului, pe care doreşte să îi susţină financiar şi spiritual în anii de liceu şi continuând chiar la universitate.

Astfel, vor fi acordate burse de studiu, în valoare de 300 de lei lunar, pentru 25 de elevi care vor fi fost selectaţi după următoarele criterii: media generală la studii în semestrul I şi în anul precendent (începând cu clasa a VIII-a) să fie peste 9, iar media la purtare, 10 (copii foi matricole); dosarul cu rezultatele unei anchete sociale, conform Legii 416/2001, efectuată de autorităţile locale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei sau, în cazul imposibilităţii realizării anchetei sociale, documente doveditoare care să ateste posibilităţile financiare limitate ale familiei; un CV şi un eseu de minim 250 de cuvinte în care elevul să-şi exprime viziunea asupra viitorului său academic şi profesional, iar acolo unde este cazul, indicii asupra mediului social defavorizat din care provine; copii ale C.I. şi diplomelor pentru performanţe (olimpiade, concursuri, proiecte) şi distincţiile obţinute în ultimii 2 ani; patru recomandări: a dirigintelui, a profesorului de Religie şi a doi dintre profesorii de la clasă, care predau una dintre următoarele discipline: Limba română / Matematică / Informatică / Istorie / Limbi moderne / Disciplină de specialitate; declaraţia pe proprie răspundere pentru autenticitatea documentelor depuse; cerere tip, ce implică şi manifestarea interesului pentru programele şi proiectele de voluntariat ale Centrului Cultural-Filantropic „Cuvioasa Parascheva“ din Buzău.

Documentele vor fi aşezate în ordine într-un dosar din plastic şi depuse la secretariatul partenerului nostru tradiţional, Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul“, Aleea Episcopiei, nr. 1, Buzău (Luni-Vineri 9:00-15:00, telefon 0238.710.065), începând cu data de 10.03.2015 până pe 16.03.2015.

Candidaturile vor fi jurizate de către profesori din 8 licee din Buzău, de reprezentanţi ai sponsorilor şi de membri ai comunităţii locale. În cazul beneficiarilor programului de anul trecut, juriul va analiza şi impactul bursei de studiu primită în anii anteriori, aşa cum reiese din feedbackul personal transmis Centrului nostru, până la sfârşitul lunii februarie 2015. Rezultatele vor fi publicate pe pagina web a Centrului:http://ccfcuvioasaparascheva.ro.

Pentru detalii, consilierii educativi ai liceelor se pot adresa Pr. Prof. Cristian Dima, la adresa de e-mail: proiecteseminar@gmail.com.