Biroul Local de Asistenţă Socială al Parohiei Broşteni I, prin Centrul de zi „Dănuţ“, a fost deschis în data de 29 iunie 2006, la iniţiativa familiei preotului Dorel Norocea, în memoria fiului lor, Dan-Paul Norocea.

Centrul este acreditat de Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Vrancea şi are misiunea de a sprijini social, spiritual şi educaţional copiii şi familiile aflate în situaţie de risc, contribuind la refacerea şi menţinerea echilibrului socio-afectiv şi moral al societăţii, în spiritul credinţei creştin-ortodoxe.

Ca furnizor de servicii sociale şi psihopedagogice celui mai vulnerabil segment al populaţiei – copiii cu cerinţe educative speciale – Centrul de zi „Dănuţ“ şi-a asumat misiunea de a desfiinţa segregarea inutilă în familie, educaţie şi în alte sfere sociale, prin integrarea şi incluziunea acestor copii în toate activităţile şcolare şi extraşcolare specifice vârstei lor.

Grupul ţintă beneficiază de servicii sociale şi psihopedagogice specializate, centrate pe copil. Proiectele dezvoltate au în vedere nu doar soluţionarea problemelor unui grup restrâns de beneficiari, ci şi revigorarea comunităţii rurale, formarea şi dezvoltarea spiritului comunitar, a spiritului de cooperare, toleranţă, acceptare a diversităţii umane, respect şi a voluntariatului.

Grupul ţintă este alcatuit din 51 de copii cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, ce provin atât din familii naturale, extinse, monoparentale, cât şi din familii tip plasament, din medii defavorizate. Dintre aceştia, 40 beneficiază de servicii permanente, iar restul beneficiază de servicii ocazionale (la sărbători sau la cerere).