Fundaţia pentru copii „Sfântul Sava“ de la Buzău este o organizaţie neguvernamentală creştină cu scop filantropic, funcţionând ca persoană juridică autonomă, sub patronajul spiritual al Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

A fost înfiinţată în data de 12 aprilie 1993 de Pr. Mihail Milea. În prezent, funcţionează potrivit O.G. nr. 26/2000 privind regimul asociaţiilor şi fundaţiilor, cu modificările ulterioare.

Fundaţia „Sfântul Sava“ este parte a Federaţiei „Filantropia“, care reuneşte 18 organizaţii caritabile ortodoxe din România şi din Republica Moldova.

Fundaţia „Sfântul Sava“ de la Buzău activează în trei direcţii: social, cultural şi misionar. Scopul iniţial al Fundaţiei era apărarea vieţii încă de la concepţie (prevenirea avorturilor, încurajarea naşterilor), şcolarizarea copiilor defavorizaţi şi prevenirea abandonului familial, inclusiv a fenomenului „copiilor străzii“, precum şi sprijinirea şi apărarea drepturilor tuturor copiilor aflaţi în situaţie de dificultate. Ulterior, misiunea caritabilă a Fundaţiei a fost extinsă la mai multe categorii de persoane aflate în dificultate, inclusiv vârstnici abandonaţi, victime ale violenţei în familie. Alături de proiectele sale social-caritabile, Fundaţia organizează şi activităţi culturale.

Principalele programe implementate:

 • Cantina socială (municipiul Buzău) – a fost deschisă în anul 1993, pentru a deservi atât copiii străzii, cât şi pe cei din familii aflate în dificultate. Cantina, cu o capacitate de 80-100 de locuri, asigură gratuit masa unor persoane nevoiaşe, copiilor care frecventează centrul de zi al Fundaţiei, persoanelor care sunt găzduite temporar în centrul de urgenţă pentru victimele violenţei domestice.
 • Centrul de zi (municipiul Buzău) – funcţionează din anul 2005, fiind organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău, în vederea prevenirii excluderii sociale a copiilor şi familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiţii minimale de subzistenţă, creştere şi educaţie. În medie, centrul este frecventat de 25 de copii anual, care primesc o masă caldă în fiecare zi şi participă la activităţi educative.
 • Centrul de zi (comuna Bisoca, judeţul Buzău) – a fost creat în anul 2004, în parteneriat cu Primăria Comunei Bisoca, în vederea prevenirii abandonului şcolar pentru copiii din clasele I-VIII. Aici sunt găzduiţi, de luni până vineri, copiii din satele îndepărtate de centrul comunei. Aceştia primesc hrană, sprijin material şi suport pentru efectuarea temelor. Pe timpul verii, atunci când elevii sunt în vacanţă, centrul funcţionează ca tabără pentru copiii din familii defavorizate.
 • Centrul de formare profesională (municipiul Buzău) – a luat naştere în anul 2009, în urma desfiinţării şcolii de arte şi meserii pe care Fundaţia o crease în anul 1998. Centrul oferă cursuri de croitorie acreditate, care se finalizează cu o diplomă recunoscută de Ministerul Muncii.
 • Centrul de urgenţă „Violenţa în familie“ (municipiul Buzău) – a fost creat în anul 2004, în parteneriat cu Primăria Municipiului Buzău. Centrul adăposteşte, temporar, victime ale violenţei în familie – femei cu copii –, care primesc consiliere (psihologică, juridică, spirituală) şi suport material.
 • Campusul pentru copii „Sfântul Sava (comuna Bisoca, judeţul Buzău) – a fost construit în anul 1995, din dorinţa de a oferi un loc unde copiii beneficiari ai Fundaţiei să se poată bucura de o vacanţă. În prezent, în jur de 1500 de copii şi tineri din întreaga ţară, dar şi din Republica Moldova şi Ucraina, beneficiază gratuit de o săptămână de vacanţă în acest campus. Programul unei tabere constă în excursii în natură, lectură, concursuri pe teme de creaţie, educaţie, spiritualitate, participare la slujbele religioase, audieri muzicale.
 • Tabăra pentru copii şi tineri (Maliuc, judeţul Tulcea) – a fost amenajată în anul 2006 şi funcţionează în acelaşi regim cu ansamblul (campusul) de la Bisoca, cazarea, masa şi activităţile fiind oferite cu titlu gratuit. Anual, peste 600 de copii şi tineri beneficiază de o săptămână de tabără, din care nu lipsesc plimbările cu barca prin Deltă, concursurile pe teme de cultură generală şi activităţi ocupaţionale, cum ar fi împletitul răchitei.
 • Aşezământul pentru persoane vârstnice „Sfântul Sava (comuna Câmpeni, judeţul Buzău) – a fost înfinţat în anul 1995, având o capacitate de 30 de locuri. Serviciile oferite răspund nevoilor persoanelor vârstnice, care nu pot fi îngrijite în familie sau sunt singure. Acestea primesc găzduire, asistenţă socială, asistenţă medicală, îngrijire personală, consiliere psihologică, consiliere spirituală, ergoterapie, arterapie, beneficiind şi de programe de socializare şi petrecere a timpului liber.
 • Aşezământul pentru persoane vârstnice (comuna Pietroasele, jud. Buzău) – are o capacitate de cazare de 25 de persoane, fiind destinat bărbaţilor vârstnici, cu probleme sociale, care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire şi tratament, şi care, din cauza unor dificultăţi de natură economică, nu pot să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrare socială.
 • Aşezământul pentru persoane vârstnice (comuna Năeni, judeţul Buzău) – a fost înfiinţat în anul 2011 şi are o capacitate de 18 locuri. Este destinat femeilor în vârstă, cu probleme sociale. Serviciile oferite aici includ găzduire, asistenţă socială şi medicală, îngrijire, consiliere, arterapie, socializare şi petrecere a timpului liber.
 • Filiala de carte religioasă „Dionisie Romano“ (municipiul Buzău) – a fost amenajată în anul 2000, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Vasile Voiculescu“, oferind cititorilor accesul la numeroase cărţi din domeniul religios.
 • Centrul de voluntariat „Sfântul Sava“ – a fost creat în anul 2013, fiind un mediu de recrutare şi mobilizare a voluntarilor pentru proiectele Fundaţiei. Totodată, este un centru de socializare pentru tinerii din Buzău, unde se organizează conferinţe, seri tematice, întâlniri cu diferite personalităţi din lumea culturală şi bisericească.